Als je oren niet goed horen

LET OP! Prijs van €615 is exclusief materiaal en wordt binnenkort herzien. Je kunt (nog) niet inschrijven.

Ajongh (Als Je Oren Niet Goed Horen) is de titel van een speciaal ontwikkelde training voor kinderen/jongeren met een auditieve beperking.

Additional Information

SKU AJONGH
Type Classroom
Duration 22 uur
Language Nederlands
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving:
AJONGH (Als Je Oren Niet Goed Horen) is de titel van een speciaal ontwikkelde training voor kinderen/jongeren met een auditieve beperking. Hoe kan je deze training op een inspirerende wijze aan deze doelgroep aanbieden? Welke vaardigheden heb je daarvoor nodig als trainer? In deze AJONGH-train-de-trainer verwerf je inzicht in het trainingsmateriaal en ga je aan de slag met het oefenen van vaardigheden om deze trainingen op een effectieve wijze uit te voeren.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor vaktherapeuten, logopedisten of beroepskrachten uit Zorg en Onderwijs met minimaal een afgeronde HBO-scholing op het vlak van agogiek of (ortho)pedagogiek. Je hebt ervaring in het werken met groepen en met de doelgroep (jeugdigen met een auditieve beperking).
 
Wat leer je?
Na afloop van de training heb je inzicht in de opzet en inhoud van alle AJONGH-trainingen (1, 2, 3) voor verschillende leeftijdscategorieën. Je leert hoe je een veilige-, stimulerende-, en doelgerichte leeromgeving kunt bieden. Hoe je een klimaat kunt scheppen waarin eigen initiatieven en oplossend vermogen gestimuleerd worden en waarin succeservaringen opgedaan kunnen worden. Je reflecteert daarbij voortdurend op je eigen vaardigheden als AJONGH-trainer.

Aantal bijeenkomsten: 
3 Bijeenkomsten 

Inhoud:
In deze training staat de AJONGH-werkmap centraal met daarin de theoretische onderbouwing, opbouw, beschrijving oudercontacten, trainershandleidingen en praktische werkboeken van de drie verschillende trainingen.
Informatieoverdracht wordt telkens afgewisseld met praktische oefeningen uit de werkboeken en er worden rollenspellen gespeeld waarmee eigen trainersvaardigheden in een passend communicatief klimaat  geoefend kunnen worden en kennis en inzicht vergroot worden.
De training bestaat uit drie dagdelen.
Er worden twee huiswerkopdrachten meegegeven tussen de bijeenkomsten in. Deze dienen als verdieping van de informatie uit de training en ter inspiratie bij het gaan toepassen in de eigen praktijk. Het gebruik van filmopnames wordt gestimuleerd.

Cursusvorm: 
Klassikaal 

Voorwaarde voor deelname:
Van de cursist wordt verwacht dat hij voldoende basiskennis bezit om in eenvoudige taal uitleg te kunnen geven aan jeugdigen en ouders over verschillende aspecten rondom een auditieve beperking. Denk aan: kenmerken van geluid (Hertz en Decibellen), wat is een auditieve beperking, wat is een audiologisch onderzoek, hoe is het gehoorverlies af te lezen op een audiogram et cetera. Wanneer je deze kennis weer even wil opfrissen adviseren wij je de online module 'De Wereld van Doven en Slechthorenden - het Gehoor' (code AUDIO) door te nemen. Voor Kentalismedewerkers is deze direct beschikbaar in de leeromgeving. Voor externe professionals is deze vindbaar in de Kentaliswebshop.

Afronding:
Bewijs van deelname
Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 100%

Studiebelasting:
  • Contacturen: 14 uur
  • Zelfstudie: 8 uur 

Bijzonderheden:
Ben je al bekend met AJONGH en heb je hem als training al eerder gegeven, dan adviseren wij je om eerst het vernieuwde trainingsmateriaal door te nemen. Zeer waarschijnlijk biedt dit dan al voldoende informatie om zelfstandig de AJONGH-training uit te voeren en hoef je deze cursus niet meer te volgen.

Meer informatie:

Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Inschrijving
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Bijzonderheden: 
De trainershandleiding met werkboeken en de presentaties worden uitgereikt tijdens een klassikale bijeenkomst.

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form