Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker

Leer hoe je met behulp van cognitief gedragstherapeutische technieken jeugdigen (slechthorend, doof, TOS) met psychische problematiek en hun ouders ondersteunt in het realiseren van hun doelen. Je wordt opgeleid tot gedragstherapeutisch werker conform de eisen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). Na deze cursus kun je de behandelde technieken zelfstandig toepassen onder eindverantwoordelijkheid van een cognitief gedragstherapeut.

Additional Information

SKU CGTW
Type Classroom
Duration 100 uur
Language Nederlands
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving: 
Leer hoe je met behulp van cognitief gedragstherapeutische technieken jeugdigen (slechthorend, doof, TOS) met psychische problematiek en hun ouders ondersteunt in het realiseren van hun doelen. Je wordt opgeleid tot gedragstherapeutisch werker conform de eisen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). Na deze cursus kun je de behandelde technieken zelfstandig toepassen onder eindverantwoordelijkheid van een cognitief gedragstherapeut.

Voor wie?
Systeemgericht behandelaars, spel-/vaktherapeuten en sova-trainers, werkzaam binnen de zorgprogrammering D/SH of TOS

Wat leer je? 
Je krijgt inzicht in de basisprincipes van de gedragstherapie: de leertheorieën, het maken van gedragstherapeutische analyses, registratie en verschillende behandeltechnieken. Je leert hoe je onder supervisie zelfstandig gedragstherapeutische technieken toe kunt passen bij de begeleiding van jeugdigen in de D/SH of TOS-doelgroep met psychische problemen en hun ouders.

Aantal bijeenkomsten:
8 bijeenkomsten (48 geaccrediteerde uren)

Inhoud:
In 8 bijeenkomsten komen aan bod:

  • Inleiding gedragstherapie: leertheorieën (klassiek en operant), gedragstherapeutische analyses maken, registratie, operante en niet operante technieken
  • Behandeling van angst-, stemmings- en emotieregulatiestoornissen bij jeugdigen (slechthorend, doof, tos)
  • Mediatietherapie met aandacht voor ADHD en ODD bij jeugdigen

Cursusvorm:
Klassikale bijeenkomsten. In de cursus wordt geoefend aan de hand van voorbeeldcasuïstiek als ook eigen casuïstiek van de deelnemers.

Voorwaarde voor deelname: 
  • minimaal hbo (pedagogiek, SPH)
  • minimaal 12 uur werkzaam op het gebied van de (G)GZ, waarvan minimaal 6 uur per week toepassen van gedragstherapeutische interventies en technieken
  • je kunt werken onder verantwoordelijkheid/supervisie van een cognitief gedragstherapeut
     
Afronding:
Certificaat. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 90% en een als voldoende beoordeelde mini n=1 en demonstratie van een behandeltechniek.

Studiebelasting:
Contacturen: 48 uur
Zelfstudie: 52 uur (literatuur en opdrachten)

Zelfstudie/huiswerk:
Literatuur (inbegrepen bij cursusprijs):
Van Heycop ten Ham, B., de Vos, B. en Hulsbergen, M. (2012) - Praktijkboek voor gedragstherapie, Handboek voor gedragstherapeutisch werkers I en II. Amsterdam: Boom Uitgevers

Overige literatuur wordt over de verschillende studiedagen verdeeld.

Bijzonderheden:
De cursus wordt uitgevoerd door extern bureau Peers in samenwerking met de Kentalis Academie.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Accreditatie:
  • VGCt Contacturen 48. Literatuur en huiswerkopdrachten 52.
  • SKJ 76 punten
Voor verkrijgen van VGCT accreditatiepunten https://www.vgct.nl/vgct.nl/public/opleiding-en-registratie/cognitief-gedragstherapeutisch-werker 

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form