Co-teaching

Co-Teaching vormt een belangrijk onderdeel in het werken binnen de arrangementen. Het houdt in dat twee professionals samen verantwoordelijk zijn voor het lesgeven aan alle leerlingen in de klas. Dankzij co-teaching is het mogelijk beter in te spelen op de onderwijsbehoefte van de leerling en is er tegelijkertijd sprake van coaching on the job.

Additional Information

SKU POCOT
Type Classroom
Duration 20 uur
Language Nederlands
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving: 
Co-teaching vormt een belangrijk onderdeel in het werken binnen de arrangementen. Het houdt in dat twee professionals samen verantwoordelijk zijn voor het lesgeven aan alle leerlingen in de klas. Dankzij co-teaching is het mogelijk beter in te spelen op de onderwijsbehoefte van de leerling en is er tegelijkertijd sprake van coaching on the job. Co-teaching kan plaats vinden tussen 2 leerkrachten, maar ook tussen twee verschillende disciplines (bijvoorbeeld leerkracht en logopedist). Maar hoe geef je dit vorm als medewerker, waar moet je op letten en wat vraagt het van jou aan vaardigheden? In deze cursus wordt hier nader op ingegaan, waarbij veel aandacht besteed wordt aan eigen praktijkervaringen.

Voor wie? 
In eerste instantie is de scholing bedoeld voor leerkrachten en logopedisten die werkzaam zijn in één van de drie arrangementen van het cluster 2 onderwijs. Daarnaast kunnen ook andere professionals die regelmatig samen met een collega voor de groep staan deelnemen.

Wat leer je?
De cursus biedt theorie en praktijk over co-teaching.
Theorie:
  • Wat houdt co-teaching in?
  • Waarom is co-teaching een effectief middel om leerdoelen te behalen?
  • Verschillende vormen van co-teaching.
  • Hoe begin ik met co-teaching?
  • Hoe zet ik co-teaching in?
  • Omgang met weerstand.
  • Geven van feedback.

Praktijk:
Je probeert co-teaching uit in de praktijk, maakt video-opnames van een gesprek en/of een co-teachingsles, en evalueert deze tijdens de cursus.

Aantal bijeenkomsten: 
4 bijeenkomsten van 3 uur
 
Inhoud: 
Bijeenkomst 1:

Theorie co-teaching (wat, waarom, hoe?), het afstemmingsgesprek, het stellen van doelen, valkuilen en knelpunten van co-teaching.
Praktijkopdracht: met wie ga je co-teachen, in welke vorm en met welk doel?

Bijeenkomst 2:
Evaluatie van de praktijkopdracht, les ideeën voor het inzetten van co-teaching, stappen van bekwaamheid, kijken vanuit eigen perspectief, veranderingsprocessen, omgaan met weerstand.
Praktijkopdracht: voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een co-teachingsles.

Bijeenkomst 3:
Evaluatie video-opnames co-teachinglessen, oplossingsgericht werken, feedback geven, confronteren.
Praktijkopdracht: idem als na bijeenkomst 2.

Bijeenkomst 4: 
Evaluatie video-opnames co-teachinglessen. Eventueel herhaling van theorie uit eerdere lessen.

Voorwaarde voor deelname: 
Het is belangrijk dat je in de gelegenheid bent om zelf co-teachingslessen uit te voeren.

Afronding:
Bewijs van deelname. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 100% 

Studiebelasting:
Contacturen: 12 uur
Zelfstudie/huiswerk: 8 uur

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl


Accreditatie:
Gepubliceerd in het Lerarenportfolio t/m 30-07-2024.

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin instructies om in te kunnen loggen. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Let op! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form