ComVoor cursus

Cursus van KU Leuven. Gebruik de link in de omschrijving.

De ComVoor is een handelingsgericht instrument. Het beoogt een nauwkeurige indicatiestelling van communicatieve interventies.

Additional Information

SKU COMV
Type Classroom
Duration 8 uur
Language Nederlands
Courses Not planned

Details

Deze cursus wordt momenteel verder ontwikkeld. We verwachten dat de planning hiervoor in 2022 gepubliceerd wordt.

De ComVoor is een handelingsgericht instrument. Het beoogt een nauwkeurige indicatiestelling van communicatieve interventies. Het gaat daarbij vooral om ondersteunende communicatie. Deze cursus is een voorwaarde om de ComVoor af te mogen nemen.
De ComVoor is primair ontwikkeld voor mensen met autisme die niet of slechts beperkt verbaal communiceren. Desgewenst kun je hem ook toepassen bij mensen met andere communicatieproblemen, waaronder mensen met een verstandelijke beperking. De ondergrens ligt rond een (psychomotorisch) ontwikkelingsniveau van twaalf maanden; de bovengrens rond een ontwikkelingsleeftijd van zestig maanden. De ComVoor is zowel geschikt voor kinderen als volwassenen.

Voor wie?
Alleen orthopedagogen, psychologen, logopedisten, psycholinguïsten en psychiaters kunnen deelnemen. Voorkennis over autisme is noodzakelijk.

Wat leer je?
Na de cursus kun je de ComVoor zelfstandig afnemen.

Inhoud:
Tijdens de cursus staan we stil bij het theoretische kader dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van de ComVoor. Verder komen doelstelling, doelgroep, vorm, inhoud, psychometrische gegevens, afname, interpretatie en implementatie aan bod.

Voorwaarde voor deelname:
Voorkennis over autisme is noodzakelijk. Deze cursus is alleen voor orthopedagogen, psychologen, logopedisten, psycholinguïsten en psychiaters. Deelname aan een ComVoor-cursus is verplicht om de ComVoor af te mogen nemen.

Afronding:
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname via de KU in Leuven.

Studiebelasting:
Contacturen: 8 uren.
Zelfstudie/huiswerk: geen 

Klik hier om je in te schrijven 

Inschrijving:
De inschrijving loopt via de KU Leuven. Inschrijfformulieren kun je aanvragen bij Erik.Lenaerts@ppw.kuleuven.be. Je kunt je ook op de mailinglist laten plaatsen als je een bericht wilt ontvangen zodra de cursusdata bekend worden gemaakt.
De handleiding, extra scoreformulieren en de testkit kun je pas bestellen na het volgen van de cursus.

Nadere informatie:
Je kunt deze cursus zowel volgen in Sint-Michielgestel als in Leuven. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Prof.dr. I. Noens van de Katholieke Universiteit Leuven: Ilse.Noens@ped.kuleuven.be.
Voor algemene praktische informatie kun je contact opnemen met Erik Lenaerts: Erik.Lenaerts@ppw.kuleuven.be of
+32-(0)16-32 62 04.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form