Courses

per page / 35 Item(s)
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Taalontwikkeling en taalstoornissen
  €445.00

  Taalontwikkeling en taalstoornissen

  In deze module leer je hoe de normale taalontwikkeling verloopt, verdiep je je uitgebreid in alle taalgebieden en de verschillende taalstoornissen. Er is aandacht voor de interventies die je kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunt aanbieden.
 2. Consequenties voor het onderwijs aan kinderen met TOS
  €445.00

  Consequenties voor het onderwijs aan kinderen met TOS

  Leerlingen met spraak- en taalstoornissen ervaren veel problemen bij het volgen van onderwijs, omdat ons onderwijs heel talig is. In deze module ligt eerst het accent op de beschrijving van de invloed van TOS op het volgen van onderwijs. Vervolgens wordt aandacht besteed aan didactische handreikingen voor de verschillende vakken.
 3. De Wereld van Doven en Slechthorenden: Taal en Communicatie
  €321.00

  De Wereld van Doven en Slechthorenden: Taal en Communicatie

  Je werkt met kinderen of jongeren die doof of slechthorend zijn. Om hen optimaal te kunnen begeleiden is het van belang dat jij inzicht hebt in hun taalontwikkeling. Want wat is de volgende stap in hun communicatie- en taalontwikkeling? En hoe kan jij, vanuit jouw rol, hen daarin het beste stimuleren? In deze module komen de belangrijkste aspecten van de gebarentaal- en gesproken- taalontwikkeling van dove en slechthorende kinderen aan bod en wordt er een vertaalslag gemaakt naar wat dat betekent voor jouw handelen in de dagelijkse praktijk.
 4. Nederlandse Gebarentaal module 2 - Tussenstap 1 (V2020)
  €320.00

  Nederlandse Gebarentaal module 2 - Tussenstap 1 (V2020)

  Tussenstap 1 is het vervolg op de basiscursus Doorbraak. Na Tussenstap 1 volgt Tussenstap 2. Tussenstap 1 bestaat uit vier blokken. Een blok bestaat uit een online deel met verschillende oefeningen en een of twee groepsbijeenkomsten.
 5. Nederlands ondersteund met Gebaren met peuters
  €592.00

  Nederlands ondersteund met Gebaren met peuters

  Basiscursus NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren) gericht op gebarencommunicatie met peuters.
 6. Diagnostiek en adviezen meertaligheid
  €616.50

  Diagnostiek en adviezen meertaligheid

  Meer- en anderstaligheid zijn de laatste jaren in Nederland sterk toegenomen. Deze toename zien we ook in de taaldiagnostiek binnen Kentalis.
 7. NmG2, Nederlands ondersteund met Gebaren 2
  €671.00

  NmG2, Nederlands ondersteund met Gebaren 2

  Vervolgcursus op NmG-basis. Na afloop kunnen de deelnemers op eenvoudig niveau communiceren in het Nederlands met ondersteunende gebaren. 


 8. Als je oren niet goed horen
  €665.00

  Als je oren niet goed horen

  LET OP! Prijs van €665 is inclusief materiaal . Je kunt (nog) niet inschrijven.

  Ajongh (Als Je Oren Niet Goed Horen) is de titel van een speciaal ontwikkelde training voor kinderen/jongeren met een auditieve beperking.
 9. Nederlandse Gebarentaal module 3 - Tussenstap 2 (V2020)
  €320.00

  Nederlandse Gebarentaal module 3 - Tussenstap 2 (V2020)

  Tussenstap 2 is het vervolg op Tussenstap I. Tussenstap 2 is een verdieping en verfijning van de competenties die gelden voor het NGT niveau A2 (zie leerdoelen). Naast uitbreiding van lexicon wordt er gewerkt aan de nauwkeurigheid van de NGT-vaardigheden, samenhang van de gebarentaaluitingen en creatief taalgebruik.
 10. Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen
  €980.00

  Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen

  Cursus voor logopedisten om meer inzicht en vaardigheid te krijgen in zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen met fonologische stoornissen.
per page / 35 Item(s)
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4