Delen van emoties bij aangeboren Doofblindheid

Na de module over betekenisoverdracht bij personen met aangeboren doofblindheid ga je je verder verdiepen in het belang van het delen van emoties. Want hoe deel je nu de emoties van iemand die niet goed kan horen én zien? Hoe weet deze persoon dat jij zijn emoties hebt gezien? Wat is het belang van delen van emoties?

Additional Information

SKU DBDE
Type Program
Duration 9 uur
Language Nederlands
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving:
Na de module over betekenisoverdracht bij personen met aangeboren doofblindheid ga je je verder verdiepen in het belang van het delen van emoties. Want hoe deel je nu de emoties van iemand die niet goed kan horen én zien? Hoe weet deze persoon dat jij zijn emoties hebt gezien? Wat is het belang van delen van emoties?

Deze module, bestaat uit een online en een klassikaal deel:

 • De e-learning (online) gaat in op het belang van het delen van emoties bij personen met aangeboren doofblindheid, het onderzoek dat daar naar is gedaan en welke interventie kan worden toegepast.
 • Het klassikale deel bestaat uit twee bijeenkomsten.
  In de eerste bijeenkomst ligt de focus op het herkennen van emoties in meegebrachte videofragmenten en óf gedeelde aandacht zichtbaar is. In de tweede bijeenkomst ligt de focus op hoe de gedeelde aandacht eruit ziet en wáár het delen van emoties te zien is in de meegebrachte videofragmenten.

Voor wie?
Voor een ieder die vanuit zijn functie communiceert met mensen met aangeboren doofblindheid en die zich wil ontwikkelen tot competente communicatiepartner bij aangeboren doofblindheid.

Wat leer je?
Na afronding van de e-learning en bijeenkomsten kun je:

 • Het belang van delen van emoties verwoorden.
 • Aangeven hoe je sensitief en responsief op emoties kunt reageren.
  -  aangeven wat sensitief responsief reageren inhoudt bij mensen met aangeboren doofblindheid en hoe divers dit kan zijn.
  -  aangeven hoe je sensitief responsief kunt aansluiten bij mensen met aangeboren doofblindheid op momenten waarop hij positieve en/of negatieve emoties uit.
 • Emoties herkennen in de meegebrachte videofragmenten en naar aanleiding daarvan:
  -  kansen benoemen om aan te sluiten bij deze emoties.
  -  aangeven op welke merkbare manier voor de persoon met aangeboren doofblindheid je deze emoties kunt bevestigen en delen.

Nota Bene:
Het delen van emoties is geen kunstje!
Je leert het door vlieguren te maken. Hier leer je de basis.

Inhoud
Delen van emoties bij aangeboren doofblindheid is de derde van de vier modulen die samen de basis vormen in de ontwikkeling tot competente communicatiepartner van mensen met aangeboren doofblindheid.

Deze module is opgebouwd uit twee delen:
1. Delen van emoties bij aangeboren doofblindheid – Online (DBDE_O)
De e-learning gaat in op het belang van het delen van emoties bij personen met aangeboren doofblindheid (het sensitief responsief kunnen reageren op deze emoties). Aan de hand van theorie, praktische voorbeelden en videofragmenten leer je meer over de visie op het delen van emoties, affectieve betrokkenheid, identiteit, vanuit welk perspectief je iemand met aangeboren doofblindheid benadert en de rol van coaching van opvoeders, leerkrachten en begeleiders. Deze theoretische onderbouwing vormt de basis voor de twee bijeenkomsten die op deze e-learning volgen.

2. Delen van emoties bij aangeboren doofblindheid – Klassikaal (DBDE_K)
In deze bijeenkomsten leer je, aan de hand van (eigen) videofragmenten, emoties in interactie herkennen, óf er gedeelde aandacht zichtbaar is en hoe die gedeelde aandacht eruit ziet.

Cursusvorm:
Klassikaal en online.

Voorwaarde voor deelname:
Voorafgaand aan deze module heb je:
- de module Afstemming bij aangeboren doofblindheid (DBAF) én
- de module Betekenisoverdracht bij aangeboren doofblindheid (DBBO)
afgerond met een bewijs van deelname. Beide modulen bevatten kennis, die als bekend wordt verondersteld, waar de module Delen van emoties bij aangeboren doofblindheid op voortbouwt.

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst heb je:

- de e-learning Delen van emoties (DBDE_O) doorlopen en afgerond. Deze e-learning bevat de basiskennis die als bekend wordt verondersteld en waar de bijeenkomst op voortbouwt.

Afronding:
Bewijs van deelname.

Studiebelasting:
In totaal 9 uur.
• Online / e-Learning: 45 Minuten  (zelfstudie)
• Huiswerkopdracht:  1 uur   (zelfstudie)
- Videofragment bekijken
- 2 Videofragmenten maken 
• Klassikaal / 2 bijeenkomsten: 7 uur (2x3,5 uur) (contacturen)

Bijzonderheden:
Kernmodule Competente Communicatiepartner (DBCCP)
De module Delen van emoties bij aangeboren doofblindheid maakt onderdeel uit van vier modulen die samen de kernmodule Competente communicatiepartner doofblindheid vormen:
1. Afstemming bij aangeboren doofblindheid (DBAF).
2. Betekenisoverdracht bij aangeboren doofblindheid (DBBO).
3. Delen van emoties bij aangeboren doofblindheid (DBDE).
4. (tactiele) Communicatie strategieën bij aangeboren doofblindheid (DBTC).

Deze vier modulen bouwen op elkaar voort en zijn voorwaardelijk aan elkaar.
Elk van deze module rond je af met een Bewijs van Deelname.
Met het behalen van deze vier modulen, heb je de kernmodule Competente communicatiepartner doofblindheid afgerond.

Bijzonderheden literatuur: lenen of apart aanschaffen:
Voor deze module wordt gebruik gemaakt van:
Communicatie congenitale doofblindheid, deel 3 Betekenisgeving; Souriau et al (2009); Kentalis (vh Viataal). Bekijk videofragment 4c op de dvd en lees de toelichting op pagina 112 en 113.

Dit boek is niet bij de cursusprijs inbegrepen.
- Binnen de afdelingen (of bij collega’s) is dit boekje met dvd mogelijk al aanwezig.
- Zo niet, dan kan dit boekje in overleg met je leidinggevende via de webshop worden aangeschaft en gedeclareerd.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl


Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Accreditatie
 Accreditatie voor logopedisten is in aanvraag. We hopen dat deze wordt toegekend.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form