Blended Learning & ERK

Een voorbereidende tweedaagse training over didactische principes waarop de Kentalis Gebarenmodulen zijn gebaseerd.

Additional Information

SKU ERK-BL
Type Program
Duration 18 uur
Language Meertalig
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving: 
Een voorbereidende tweedaagse training over didactische principes waarop de Kentalis Gebarenmodulen zijn gebaseerd. Deze voorbereidende module wordt gevolgd voorafgaand aan de instructiemodulen voor de Kentalis Gebarenmodulen.  Aan bod komen vormen van blended learning in combinatie met het Europees Referentiekader voor Moderne vreemde talen - Gebarentalen (ERK) zoals ze in deze modulen worden gebruikt.
 
Voor wie? 
Voor docenten NGT/NmG die ingezet worden om de Kentalis Gebarenmodulen te geven.

Wat leer je?
Na het volgen van deze tweedaagse training:

 • kun je omgaan met de online leeromgeving van de Kentalis Gebarenmodulen;
 • kun je in de groepsbijeenkomsten effectief gebruik maken van interactieve werkvormen die passen binnen het concept van blended learning;
 • ken je de opbouw van het ERK;
 • ken je de principes die hieruit voortvloeien voor het leren van NGT/NmG;
 • heb je handvatten gekregen om met deze principes aan de slag te gaan bij het uitvoeren van de Kentalis Gebarenmodulen.
Aantal bijeenkomsten: 2
Inhoud:

Blended learning:
 • Gebruik van de leeromgeving
 • Interactieve werkvormen voor groepsbijeenkomsten
Europees Referentiekader Moderne vreemde talen:
 • Belang van een referentiekader
 • Vaardigheid beschreven in competenties op drie gebieden
 • Beschrijving van kwaliteit van taal
 • Beschrijving van taalniveaus
 • Betekenis hiervan voor Gebarenmodulen
Didactische principes voor het leren van een taal waaronder:
 • Taalleren door doen
 • Autonomie van de leerder
 • Veranderende rol van de docent

Cursusvorm:
 
Online zelfstudie gecombineerd met groepsbijeenkomsten.
 
Voorwaarde voor deelname:
Aantoonbaar vaardig in NGT + afgeronde HBO-opleiding docent NGT of erkende docenteninstructies van Kentalis of het Nederlands Gebarencentrum.

Afronding:
Bewijs van deelname. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 100%.

Studiebelasting:
Contacturen: 2 x 6 uur
Zelfstudie: 6 uur

Contacturen: 
Twee bijeenkomsten van elk 6 uur.

Zelfstudie/Huiswerk: 
Online opdrachten ter voorbereiding op de bijeenkomsten.

Voertaal:
De voertaal van de instructie is NGT.

Bijzonderheden:
 
Aan bijeenkomsten kan alleen worden deelgenomen als de online opdrachten zijn uitgevoerd. 

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld. 


LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

 

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form