Instructie voor docenten Doorbraak

Korte beschrijving:
Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule Doorbraak die ontwikkeld is door Kentalis.
Doorbraak is een basiscursus waarin een start wordt gemaakt met het leren van Nederlandse Gebarentaal.

Additional Information

SKU DBI
Type Program
Duration 24 uur
Language Meertalig
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving:
Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule Doorbraak die ontwikkeld is door Kentalis.
Doorbraak is een basiscursus waarin een start wordt gemaakt met het leren van Nederlandse Gebarentaal.

Voor wie?
Voor docenten NGT die ingezet worden om de Gebarenmodule Doorbraak te geven.

Wat leer je?
Na deze instructie ben je in staat om de gebarenmodule Doorbraak op goede wijze uit te voeren voor verschillende groepen beginnende leerders; medewerkers, ouders en anderen.

Inhoud:
Doorbraak bestaat uit vijf blokken.
Elk blok bestaat uit een online deel met verschillende oefeningen en een groepsbijeenkomst.
Het onlinedeel is de voorbereiding voor de bijbehorende groepsbijeenkomst.
Voor sommige onderdelen van het online deel is een webcam nodig.
De leerdoelen voor deze cursus zijn afgeleid van het Europees Referentiekader voor moderne Vreemde talen: Nederlandse Gebarentaal.

De thema's die in Doorbraak aan de orde komen zijn:
• Wie ben je en wat doe je? - over personen en beroepen
• Hoe ben je hier gekomen? - over weer en verkeer
• Wat doe je zoal op een dag? - over een algemeen 'dagritme'
• Je ziet er leuk uit - over kleren en kleuren
• Een jaar lang feest - over jaargetijden en feesten door het jaar heen
 
De docenten die deze instructie volgen leren het materiaal op goede effectieve manier te gebruiken en stellen de cursisten in de gelegenheid met behulp van het Online materiaal gebarenvaardig te worden op een creatieve manier. Onderdeel van de instructie is coaching voor de docent. Gedurende het proces van de eerste maal dat de module gegeven wordt komen veel vragen op. Het coachingstraject helpt de docent om bewuster te kijken naar de manier waarop zij de module geeft. Dit geeft steun in de uitvoering van de groepsbijeenkomsten en vergroot de kwaliteit en het effect van de module.

Cursusvorm:
2 bijeenkomsten: 1 instructiedag met bijbehorende online zelfstudie en een terugkomdag.
Plus een coachingstraject gedurende de eerste uitvoering van de module.

Voorwaarde voor deelname:
De deelnemers hebben de module Het Europees Referentiekader & Blended Learning (ERK-BL) gevolgd.

Afronding:
Bewijs van deelname voor het geven van deze Module.

Studiebelasting:
24 uur

Contacturen:
16 uren
• Instructie/terugkom bijeenkomsten : 2 x 6 uur = 12 uur
• Coaching gedurende de eerste uitvoering van de module Doorbraak: 2 x 2 uur = 4 uur

Zelfstudie/Huiswerk:
Uitvoering van de online opdrachten in totaal ongeveer 8 uur.

Voertaal
De voertaal tijdens de instructie is NGT.

Bijzonderheden:
Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 100%. Aan groepsbijeenkomsten kan alleen worden deelgenomen als de online opdrachten zijn uitgevoerd. De instructie wordt gespreid uitgevoerd over een periode van ongeveer 6 maanden, afhankelijk van de uitvoering van de module Doorbraak door de deelnemer aan deze instructie.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl


Gebarenwoordenboek:
Via het online deel van deze module heb je toegang tot het gratis deel van het Gebarenwoordenboek van het Nederlands Gebarencentrum. Hier kun je een beperkt aantal gebaren opzoeken. We raden sterk aan om een abonnement te nemen op het uitgebreide Online Gebarenwoordenboek NGT. Hierin staan ruim 16.000 gebaren. In de module verwijzen we regelmatig naar dit uitgebreide gebarenwoordenboek. Via de website van het Nederlands Gebarencentrum kun je dit abonnement afsluiten: https://www.gebarencentrum.nl/

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld. 

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form