Instructie voor docenten Kijk ik gebaar

Korte beschrijving: 
Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule 'Kijk ik gebaar' die ontwikkeld is door Kentalis en het Gebarencentrum. 'Kijk ik gebaar is een gebarenmodule voor ouders met een dove of slechthorende baby (0-12 maanden).

Additional Information

SKU KIGI
Type Program
Duration 24 uur
Language NGT
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving:
Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule ''Kijk ik gebaar' die ontwikkeld is door Kentalis en het Nederlands Gebarencentrum. 'Kijk ik gebaar is een gebarenmodule voor ouders met een dove of slechthorende baby (0-12 maanden). 

Voor wie?
Voor docenten NGT/NmG die ingezet worden om de Gebarenmodule 'Kijk ik gebaar' te geven.

Wat leer je? 
Na deze instructie ben je in staat om de gebarenmodule 'Kijk ik gebaar'  op goede wijze uit te voeren voor verschillende groepen ouders/opvoerders en andere betrokkenen. 

Inhoud:
‘Kijk ik gebaar’ is een echte ‘doe-cursus’ voor ouders.

In de meeste gevallen krijgen ouders door middel van de huisbezoeken en andersoortige cursussen vanuit de Vroegbehandeling veel informatie over achtergronden en ontwikkeling van dove en slechthorende babies.

De module 'Kijk ik gebaar' doet een beroep op het daadwerkelijk leren kijken (observeren) en reageren op je baby met gebruik van gebaren.
De nadruk ligt, aan de hand van veel voorbeeldsituaties, op oefeningen en opdrachtjes die de communicatie tussen ouder en kind bevorderen.

De gebaren worden altijd aangeleerd in samenhang met belangrijke voorwaarden voor een goede communicatie en taalontwikkeling, zoals:

  • Leren kijken naar je baby
  • Aandacht krijgen
  • Wijzen en benoemen
  • Gedeelde aandacht
  • Spelen met gebaren
  • Spelletjes en liedjes

De docenten die deze instructie volgen leren het materiaal op goede effectieve manier te gebruiken en stellen de cursisten in de gelegenheid met behulp van het online materiaal gebarenvaardig te worden op een creatieve manier.

Onderdeel van de instructie is coaching voor de docent. Gedurende het proces van de eerste uitvoering van de module komen veel vragen op. Het coachingstraject helpt de docent om bewuster te kijken naar de manier waarop hij/zij de module geeft. Dit geeft steun in de uitvoering van de groepsbijeenkomsten en vergroot de kwaliteit en het effect van de module.
 
Cursusvorm: 
2 bijeenkomsten: 1 instructiedag met bijbehorende online zelfstudie en een terugkomdag.
Plus een coachingstraject gedurende de eerste uitvoering van de module.
 
Voorwaarde voor deelname: 
De deelnemers hebben de module Het Europees Referentiekader & Blended Learning (ERK-BL)gevolgd.

Afronding:
Bewijs van deelname. 

Studiebelasting:
24 uur

Contacturen:
Instructie/terugkom bijeenkomsten : 2 x 6 uur = 12 uur
Coaching gedurende de eerste uitvoering van de module 'Kijk ik gebaar': 2 x 2 uur = 4 uur

Zelfstudie/Huiswerk:
Bestudering van de docentenmap, de Leeromgeving en de uitvoering van de online opdrachten: in totaal ongeveer 8 uur.

Voertaal
De voertaal tijdens de instructie is NGT.

Bijzonderheden:
 
Aan groepsbijeenkomsten kan alleen worden deelgenomen als de online opdrachten zijn uitgevoerd. 

De instructie wordt gespreid uitgevoerd over een periode van ongeveer 6 maanden, afhankelijk van de uitvoering van de module 'Kijk ik gebaar' door de deelnemers aan deze instructie. 

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl


Gebarenwoordenboek:
Via het online deel van deze module heb je toegang tot het gratis deel van het Gebarenwoordenboek van het Nederlands Gebarencentrum. Hier kun je een beperkt aantal gebaren opzoeken. We raden sterk aan om een abonnement te nemen op het uitgebreide Online Gebarenwoordenboek NGT. Hierin staan ruim 16.000 gebaren. In de module verwijzen we regelmatig naar dit uitgebreide gebarenwoordenboek. Via de website van het Nederlands Gebarencentrum kun je dit abonnement afsluiten: https://www.gebarencentrum.nl/

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld. 

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form