Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 1

Korte beschrijving: 
Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule 'Kijk ik gebaar 1'  die ontwikkeld is door Kentalis met medewerking van het Nederlands Gebarencentrum. 'Kijk ik gebaar 1' is een gebarenmodule voor ouders met een dove of slechthorende baby (0-12 maanden).

Additional Information

SKU KIGI
Type Program
Duration 14 uur
Language NGT
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving:
Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule ''Kijk ik gebaar 1' die ontwikkeld is door Kentalis met medewerking van het Nederlands Gebarencentrum. 'Kijk ik gebaar 1' is een gebarenmodule voor ouders met een dove of slechthorende baby (0-12 maanden). 

Voor wie?
Voor docenten NGT/NmG die ingezet worden om de Gebarenmodule 'Kijk ik gebaar 1' te geven.

Wat leer je? 
Na deze instructie ben je in staat om de gebarenmodule 'Kijk ik gebaar 1'  op goede wijze uit te voeren voor verschillende groepen ouders/opvoeders en andere betrokkenen. 

Inhoud:
‘Kijk ik gebaar 1’ is een echte ‘doe-cursus’ voor ouders.

In de meeste gevallen krijgen ouders door middel van de huisbezoeken en andersoortige cursussen vanuit de Vroegbehandeling veel informatie over achtergronden en ontwikkeling van dove en slechthorende baby's.

De module 'Kijk ik gebaar 1' doet een beroep op het daadwerkelijk leren kijken (observeren) en reageren op je baby met gebruik van gebaren.
De nadruk ligt, aan de hand van veel voorbeeldsituaties, op oefeningen en opdrachtjes die de communicatie tussen ouder en kind bevorderen.

De gebaren worden altijd aangeleerd in samenhang met belangrijke voorwaarden voor een goede communicatie en taalontwikkeling, zoals:

  • Leren kijken naar je baby
  • Aandacht krijgen
  • Wijzen en benoemen
  • Gedeelde aandacht
  • Spelen met gebaren
  • Spelletjes en liedjes
De docenten die deze instructie volgen leren het materiaal op goede effectieve manier te gebruiken en stellen de cursisten in de gelegenheid met behulp van het online materiaal gebarenvaardig te worden op een creatieve manier.

Cursusvorm:
Eén bijeenkomst/instructiedag met bijbehorende online zelfstudie. 
 
Voorwaarde voor deelname: 
  1. Aantoonbaar vaardig in NGT/NmG en
  2. Afgeronde HBO-opleiding docent NGT of instructies NmG/NGT gevolgd bij Kentalis of het Nederlands Gebarencentrum en
  3. De deelnemers hebben de module Blended Learning & ERK (ERK-BL) gevolgd.

Afronding:
Bewijs van deelname. 
Het bewijs van deelname geeft een docentlicentie voor het geven van Kijk ik gebaar 1. De licentie is vier jaar geldig. Na vier jaar kan opnieuw een licentie worden aangevraagd als voldaan is aan de voorwaarden voor herregistratie: minimaal twee uitvoeringen per jaar en jaarlijks bijwonen van een intervisiebijeenkomst voor gebarendocenten.

Studiebelasting:
14 uur

Contacturen:
Instructiebijeenkomst: 6 uur

Zelfstudie/Huiswerk:
Bestudering van de docentenmap, de lesblokken in de leeromgeving en uitvoering van voorbereidingsopdrachten: 8 uur

Voertaal
De voertaal tijdens de instructie is NGT.

Bijzonderheden:
 
Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 100%.

Coaching is op aanvraag beschikbaar. Voor docenten die de module voor het eerst gaan uitvoeren wordt geadviseerd tijdens de uitvoeringsperiode coaching (2 x 2 uur) in te zetten. Het coachingstraject helpt de docent om bewuster te kijken naar de manier waarop hij/zij de module geeft. Dit geeft steun in de uitvoering van deze vorm van blended learning en vergroot de kwaliteit en het effect van de module. Ook voor meer ervaren docenten kan coaching worden aangevraagd.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl


Gebarenwoordenboek:
Via het online deel van deze module heb je toegang tot het gratis deel van het Gebarenwoordenboek van het Nederlands Gebarencentrum. Hier kun je een beperkt aantal gebaren opzoeken. We raden sterk aan om een abonnement te nemen op het uitgebreide Online Gebarenwoordenboek NGT. Hierin staan ruim 16.000 gebaren. In de module verwijzen we regelmatig naar dit uitgebreide gebarenwoordenboek. Via de website van het Nederlands Gebarencentrum kun je dit abonnement afsluiten: https://www.gebarencentrum.nl/

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld. 

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form