Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 2 en 3

Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule 'Kijk ik gebaar 2' die ontwikkeld is door Kentalis en het Gebarencentrum. 'Kijk ik gebaar 2' is het vervolg op 'Kijk ik gebaar'.

Additional Information

SKU KIGI2
Type Program
Duration 14 uur
Language NGT
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving: 
Een instructietraject voor het materiaal van de Gebarenmodulen 'Kijk ik gebaar 2 en 3'  die ontwikkeld zijn door Kentalis met medewerking van het Nederlands Gebarencentrum.  De twee modulen in de serie 'Kijk ik gebaar’ zijn het vervolg op ‘Kijk ik gebaar 1’.
De modulen Kijk ik gebaar 2 en 3 zijn modulen Nederlandse Gebarentaal voor ouders/verzorgers van een jong doof of slechthorend kind (1-3 jaar).

In deze modulen worden nieuwe gebaren aangeleerd in de context van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en worden veel praktische opdrachten en oefeningen gegeven voor het ontwikkelen van een goede gebarentaalvaardigheid.

Voor wie?
Voor docenten NGT die ingezet worden om de Gebarenmodulen 'Kijk ik gebaar 2 en 3' te geven.

Wat leer je? 
Na deze instructie ben je in staat om de gebarenmodulen 'Kijk ik gebaar 2 en 3'  op goede wijze uit te voeren voor verschillende groepen ouders/opvoeders en andere betrokkenen.

Inhoud:
De modulen in de serie 'Kijk ik gebaar' zijn echte 'doe-cursussen' voor ouders.
In de meeste gevallen krijgen ouders door middel van de huisbezoeken en andersoortige cursussen vanuit de Vroegbehandeling veel informatie over achtergronden en ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen.

In de 'Kijk ik gebaar'-modulen 2 en 3 krijgt men een goede basis in het gebruik van NGT, toegespitst op de communicatie met een jong kind met een auditieve beperking. Er wordt aandacht besteed aan het leren gebruiken van een visuele taal, hierbij wordt steeds voortgebouwd op de vaardigheden die zijn aangeleerd in eerdere modulen.
De basisgebarenschat wordt uitgebreid, er wordt aandacht besteed aan basisgrammatica van de NGT en aan het gebruiken van visuele taalstrategieën.

De docenten die deze instructie volgen leren het materiaal op een goede effectieve manier te gebruiken en stellen de cursisten in de gelegenheid met behulp van het online materiaal gebarenvaardig te worden op een creatieve manier. 
 
Cursusvorm: 
Eén instructiedag met bijbehorende online zelfstudie.

Voorwaarde voor deelname: 
  1. Aantoonbaar vaardig in NGT en
  2. Afgeronde HBO-opleiding docent NGT of instructies NmG/NGT gevolgd bij Kentalis of het Nederlands Gebarencentrum en
  3. De deelnemers hebben de module Blended Learning & ERK (ERK-BL) en de 'Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 1' (KIGI) gevolgd. Bij voorkeur hebben ze deze module ook al uitgevoerd. 

Afronding:
Bewijs van deelname.
Het bewijs van deelname geeft een docentlicentie voor het geven van Kijk ik gebaar 2 en 3. Dit is een uitbreiding op de licentie van Kijk ik gebaar 1. Deze licentie is vier jaar geldig. Na vier jaar kan opnieuw een licentie worden aangevraagd als voldaan is aan de voorwaarden voor herregistratie: minimaal twee uitvoeringen per jaar en jaarlijks bijwonen van een intervisiebijeenkomst voor gebarendocenten.

Studiebelasting:  14 uur
Contacturen: 
Instructiebijeenkomst: 6 uur

Zelfstudie/Huiswerk:
Bestudering van de docentenmap, de lesblokken in de leeromgeving en uitvoering van de voorbereidingsopdrachten: 8 uur.

Voertaal
De voertaal tijdens de instructie is NGT.

Bijzonderheden:
 
Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 100%. Aan groepsbijeenkomsten kan alleen worden deelgenomen als de voorbereidingsopdrachten zijn uitgevoerd. 

Coaching is op aanvraag beschikbaar. Voor docenten die de modulen voor het eerst gaan uitvoeren wordt geadviseerd tijdens de uitvoeringsperiode coaching (2 x 2 uur) in te zetten. Het coachingstraject helpt de docent om bewuster te kijken naar de manier waarop hij/zij de module geeft. Dit geeft steun in de uitvoering van deze vorm van blended learning en vergroot de kwaliteit en het effect van de module. Ook voor meer ervaren docenten kan coaching worden aangevraagd.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Gebarenwoordenboek:
Via het online deel van deze module heb je toegang tot het gratis deel van het Gebarenwoordenboek van het Nederlands Gebarencentrum. Hier kun je een beperkt aantal gebaren opzoeken. We raden sterk aan om een abonnement te nemen op het uitgebreide Online Gebarenwoordenboek NGT. Hierin staan ruim 16.000 gebaren. In de module verwijzen we regelmatig naar dit uitgebreide gebarenwoordenboek. Via de website van het Nederlands Gebarencentrum kun je dit abonnement afsluiten: https://www.gebarencentrum.nl/

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld. 

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.  

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form