Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 2

Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule 'Kijk ik gebaar 2' die ontwikkeld is door Kentalis en het Gebarencentrum. 'Kijk ik gebaar 2' is het vervolg op 'Kijk ik gebaar'.

Additional Information

SKU KIGI2
Type Program
Duration 22 uur
Language NGT
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving: 
Een instructietraject voor docenten om de Gebarenmodule 'Kijk ik gebaar 2'  te geven die ontwikkeld is door Kentalis en het Gebarencentrum. 'Kijk ik gebaar 2’ is het vervolg op ‘Kijk ik gebaar’. De Oudermodule Kijk ik gebaar 2 is een Nederlandse Gebarentaal-module voor ouders/verzorgers van een jong doof kind (1-3 jaar) met een auditieve beperking.

In deze module worden nieuwe gebaren aangeleerd in de context van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en worden veel praktische opdrachten en oefeningen gegeven voor het ontwikkelen van een goede gebarentaalvaardigheid.

Voor wie?
Voor docenten NGT die ingezet worden om de Gebarenmodule 'Kijk ik gebaar 2' te geven.

Wat leer je? 
Na deze instructie ben je in staat om de gebarenmodule 'Kijk ik gebaar 2'  op goede wijze uit te voeren voor verschillende groepen ouders/opvoerders en andere betrokkenen.

Inhoud:
'Kijk ik gebaar 2' is een echte 'doe-cursus' voor ouders.

In de meeste gevallen krijgen ouders door middel van de huisbezoeken en andersoortige cursussen vanuit de Vroegbehandeling veel informatie over achtergronden en ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen.

In 'Kijk ik gebaar 2' krijgt men een goede basis in het gebruik van NGT, toegespitst op de communicatie met een jong kind met een auditieve beperking. Er wordt aandacht besteed aan het leren gebruiken van een visuele taal, hierbij wordt voortgebouwd op de vaardigheden die zijn aangeleerd in 'Kijk ik gebaar'.

De basisgebarenschat wordt uitgebreid, er wordt aandacht besteed aan basisgrammatica van de NGT en aan het gebruiken van visuele taalstrategieën.

De docenten die deze instructie volgen leren het materiaal op goede effectieve manier te gebruiken en stellen de cursisten in de gelegenheid met behulp van het Online materiaal gebarenvaardig te worden op een creatieve manier.
 
Cursusvorm: 
Een instructiedag met bijbehorende online zelfstudie, individuele coaching en een terugkomdag..

Voorwaarde voor deelname: 
De deelnemers hebben de module 'Instructie voor docenten Kijk ik gebaar' (KIGI) gevolgd en ervaring opgedaan met 'Kijk ik gebaar 1'.

Afronding:
Bewijs van deelname.

Studiebelasting:
22 uur

Contacturen: 
Instructie/terugkombijeenkomsten: 2 x 6 uur = 12 uur.
Coaching tijdens de eerste uitvoering van de module 'Kijk ik gebaar 2': 2 uur

Zelfstudie/Huiswerk:
Bestudering van de docentenmap, de Leeromgeving en uitvoering van de online opdrachten: in totaal ongeveer 8 uur.

Voertaal
De voertaal tijdens de instructie is NGT.

Bijzonderheden:
 
De bijeenkomsten worden gespreid uitgevoerd over een periode van ongeveer 6 maanden, afhankelijk van de uitvoering van de cursus 'Kijk ik gebaar 2' door de deelnemers aan deze instructie.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld. 
LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.  

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form