Interactie Communicatie Beeldcoachen ICB - Coachen

Hoe coach je professionals, ouders en kinderen* zo effectief mogelijk? Wat hebben zij nodig om in hun interactie en communicatie tot een optimale afstemming met elkaar te komen?

Additional Information

SKU ICBCH
Type Program
Duration 30 uur
Language Nederlands
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving:
Hoe stem je tijdens het coachen met beelden zo optimaal mogelijk af op de leerbehoeftes en mogelijkheden van professionals? Hoe maak je relevante opnames en voeg je kennis toe op een activerende wijze? Hoe kun je tijdens een overleg samen met professionals zoeken in beelden wat de cliënten/ leerlingen nodig hebben in het contact met hun omgeving? ICB Coachen is een cursus waarbij je leert om op een methodische wijze te werken met beelden binnen de zorgprogramma's of de onderwijsarrangementen. Je krijgt inzicht in hoe je samen met professionals ICB daar een praktische en passende plaats in kunt geven. Je reflecteert op je interactie en communicatie tijdens het coachen van professionals. Dit gebeurt aan de hand van eigen beeldmateriaal van reviews. Tijdens de cursus wordt op zoek gegaan naar kansen en mogelijkheden van het gebruik van beelden in jouw dagelijkse praktijk.

Voor wie?
Voor logopedisten, behandelcoördinatoren, gedragskundigen, ambulant begeleiders en leerkrachten uit Zorg en Onderwijs. 
 
Wat leer je?
Je krijgt inzicht in de essentie van ICB en de betekenis en toepassingsmogelijkheden voor de zorgprogrammering en de onderwijsarrangementen.
Je leert welke coachende vaardigheden essentieel zijn in je interactie en communicatie met professionals. Je wordt vaardig in het maken van relevante opnames en het kiezen van fragmenten om krachten en kansen in beeld te brengen. Je kan reviews met beelden op een effectieve en planmatige wijze vormgeven en je kan daarbij op een activerende wijze kennis toevoegen. Dit gebeurt aan de hand van eigen beeldmateriaal van reviews. Je leert hoe je effectief en activerend de kennis uit de ICB kijkwijzers en uit het ICB communicatieprofiel kunt koppelen aan beelden van communicatie.

Inhoud:
In zes bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod die van belang zijn bij het coachen met beelden.
Er wordt onder meer aandacht besteed aan:
- Het maken van relevante opnames
- Het kiezen van fragmenten waar krachten en kansen te zien
  zijn
- Basiscommunicatie en activerend kennis toevoegen
- Het stellen van de goede vragen
- De reflectieve cyclus van Korthagen
- Reflecteren op het uitvoeren van reviews 
  professionals
- ICB contactdoelen en interactievaardigheden
- ICB kijkwijzers
- Activerend kennis toevoegen op micro-analytisch niveau
- Het invullen van communicatieprofielen
- Het werken met theoretische kaders
- Het onderzoeken van gedragsintenties bij kinderen
- Regelgeving vanuit het protocol videogebruik


Alle bijeenkomsten zijn op basis van eigen ingebracht beeldmateriaal.

Cursusvorm:
Groepsbijeenkomsten, met veel intervisie/ supervisie op basis van zelf ingebracht materiaal. 

Bijzonderheden:
Wanneer je je inschrijft voor deze cursus word je ook automatisch ingeschreven op een digitale cursistenmap. Deze map is een naslagwerk en bevat alle documenten die je nodig hebt bij de uitvoering van je taken. Je kunt de documenten uit deze map downloaden en opslaan op je eigen computer. Na afronding van de cursus blijft dit naslagwerk ook nog tot je beschikking.

Afronding:

Na afronding van het traject ontvang je een certificaat. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 80%.

Studiebelasting:
Contacturen: 15 uur.
Zelfstudie/huiswerk: ca. 15 uur.

Bijzonderheden:
ICB Coachen vormt een vast onderdeel van het basisleertraject voor logopedisten en BC'ers van Kentalis.
ICB is als methodiek opgenomen in de Zorgprogrammering.
Het is belangrijk dat je tijdens de opleiding kan beschikken over een camera of iPad en een ruimte met afspeelapparatuur, om de begeleidingsopdrachten te kunnen uitvoeren. Je brengt bij iedere bijeenkomst eigen beelden in. 

Nadere informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl


Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin instructies om in te kunnen loggen. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Accreditatie
Accreditatie door ADAP (NVLF): 30 punten, geldig tot 30-01-2022.

Let op! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form