Klinisch redeneren over psychopathologie

In de cursus  Klinisch redeneren over psychopathologie  leer je de state of the art over ontwikkelingspsychopathologie. Dit zet je in ten behoeve van het klinisch besluitvormingsproces en de gezamenlijke besluitvorming met ouders en cliënten. Je leert te werken en redeneren aan de hand van een analysekader. Ditzelfde kader dient als didactisch hulpmiddel om de problematiek op een overzichtelijke wijze te bespreken met de jongere, de ouders en andere relevante opvoeders. Ook kan zodoende een geïntegreerd interventieplan worden ontworpen. 

Additional Information

SKU KRenSDM
Type Classroom
Duration 31 uur
Language Nederlands
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving:
In de cursus  Klinisch redeneren over psychopathologie  leer je de state of the art over ontwikkelingspsychopathologie. Dit zet je in ten behoeve van het klinisch besluitvormingsproces en de gezamenlijke besluitvorming met ouders en cliënten. Je leert te werken en redeneren aan de hand van een analysekader. Ditzelfde kader dient als didactisch hulpmiddel om de problematiek op een overzichtelijke wijze te bespreken met de jongere, de ouders en andere relevante opvoeders. Ook kan zodoende een geïntegreerd interventieplan worden ontworpen. 

Voor wie? 
Voor gedragskundigen in Zorg en Onderwijs en cognitief gedragstherapeutisch werkers.

Wat leer je?
Je leert:

 • de problematiek analyseren aan de hand van een vast format
 • de problematiek te bespreken volgens dit format met ouders en collega's, het geven van een klinisch les
 • praten over psychopathologie zodat het relevant is voor planning en behandeling
 • bewustwording van risico's van stigmatisering
 • via shared decisionmaking (samen beslissen) met de ouders of de jongere tot een behandelplan te komen
 • dit toepassen op een eigen casus


Aantal bijeenkomsten:
3 bijeenkomsten van 6 uur, inclusief een pauze

Inhoud:

 • Analyseren en interveniëren bij psychopathologie
 • Analyse, doelen formuleren en het maken van een plan samen met de betrokkenen
 • Ouders op een steunende manier begeleiden in het kiezen tussen behandelopties en eventuele doorverwijzing naar de GGZ


Cursusvorm:
Klassikaal 

Afronding:
Certificaat uitgereikt door Bureau Peers. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 100%. 

Studiebelasting:
Contacturen: 15 uur
Zelfstudie:     16 uur

Zelfstudie/huiswerk:
Literatuur

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl


Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Accreditatie:
 • Accreditatie door NIP/NVO: herregistratie 15 punten; opleiding-behandeling 4 punten; opleiding-diagnostiek 9 punten en opleiding overige taken 2 punten (accreditatie geldig van 05-11-2018 tot 05-11-2021) 
 • Accreditatie door SKJ: categorie Formeel leren – Training 24 punten (accreditatioe geldig van 05-11-2018 tot 05-11-2019)

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form