Mijn leerling hoort slecht; een gids voor evidence based onderwijs

Nederlandstalige herwerking van Knoors’ en Marscharks Teaching Deaf Learners: Psychological and Developmental Foundations, uitgegeven bij Oxford University PressU bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Acco.

Additional Information

SKU ACCO-010
Type Book

Details

In dit boek beschrijven Knoors en Marschark hoe slechthorende en dove leerlingen leren en welke condities dat leren bevorderen. Zij gaan daarbij uit van een ecologische benadering van het onderwijs aan deze leerlingen: zowel kenmerken van de leerlingen zelf als van de onderwijscontext doen ertoe. Voortbouwend op wetenschappelijk onderzoek over pedagogische en psychologische factoren die het leren van slechthorende en dove leerlingen beïnvloeden, benadrukken zij dat lesgeven aan deze leerlingen niet identiek is aan het onderwijzen van horende leerlingen.

LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze. Het product is niet te bestellen via deze webshop. U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Acco.