Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen

Cursus voor logopedisten om meer inzicht en vaardigheid te krijgen in zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen met fonologische stoornissen.

Additional Information

SKU OBFS
Type Classroom
Duration 60 uur
Language Nederlands
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving:
Cursus voor logopedisten om meer inzicht en vaardigheid te krijgen in zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen met fonologische stoornissen.

Voor wie?
Logopedisten die werken met kinderen met spraakstoornissen 

Wat leer je?
Deze vierdaagse cursus richt zich op kinderen die slecht verstaanbaar spreken ten gevolge van fonologische problemen. Zowel onderzoek, diagnostiek als behandeling komen uitgebreid aan de orde. In de cursus wordt allereerst aandacht besteed aan de fonologische ontwikkeling van het Nederlandstalige kind. 
 
Inhoud:
Je leert de fonologische ontwikkeling van een kind uit je eigen werksituatie te analyseren aan de hand van de FAN (Fonologische Analyse van het Nederlands) èn aan de hand van een onderzoek met de Metaphonbox. Het stellen van een diagnose en het differentiëren tussen een fonologische stoornis en mogelijk andere spraakstoornissen komen aan de orde. Op dag drie en vier leer je een therapieplan maken voor een kind met een fonologische stoornis. Met behulp van uitleg, videomateriaal en een rollenspel maak je de therapie volgens Hodson en Paden en de therapie volgens Metaphon eigen.

Voorwaarde voor deelname:
Gediplomeerd logopedist 

Afronding:
Certificaat. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 75%.

Studiebelasting:
Contacturen: 28 uur
Zelfstudie/huiswerk: 32 uur (inclusief het maken van een casus, FAN en behandelplan)

Nadere informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl


Cursus van Hogeschool Utrecht & Kentalis Academie.
- Klik hier om in te schrijven bij HU.
- Klik op de knop "Bekijk details" ga naar en Datum & Locatie om in te schrijven bij KA.

Korte beschrijving:
Cursus voor logopedisten om meer inzicht en vaardigheid te krijgen in zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen met fonologische stoornissen.

Afronding: 
Certificaat van de Hogeschool Utrecht

Bijzonderheden: 
Deze cursus wordt aangeboden bij de Hogeschool Utrecht Logopedie Post-hbo én bij Kentalis Academie.

Accreditatie:
Accreditatie door ADAP (NVLF): 65 punten (accreditatie geldig van 09-03-2018 tot 09-03-2022)

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form