Op het lijf geschreven: basiscursus over Social Haptic Communication

Hoe kun je informatie tijdens een gesprek overbrengen wat gewoonlijk door te luisteren en kijken wordt waargenomen? Bijvoorbeeld informatie over de plaats van voorwerpen en mensen in de ruimte, over acties van deze mensen en of er een droevige sfeer hangt of dat mensen uitgelaten zijn?

Additional Information

SKU SHCB
Type Classroom
Duration 10 uur
Language Nederlands
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving:
Hoe kun je informatie tijdens een gesprek overbrengen wat gewoonlijk door te luisteren en kijken wordt waargenomen? Bijvoorbeeld informatie over de plaats van voorwerpen en mensen in de ruimte, over acties van deze mensen en of er een droevige sfeer hangt of dat mensen uitgelaten zijn? Personen die slecht horen én zien (doofblind) merken dergelijke informatie niet vanzelfsprekend op. Maar voor hen is deze informatie wel belangrijk om situaties goed te kunnen inschatten, betrokken te zijn en te kunnen anticiperen op wat er gaat gebeuren.

Met Social Haptic Communication wordt het mogelijk de 'gewone' tactiele communicatie aan te vullen met belangrijke situationele informatie die vaak niet wordt uitgesproken. Hierdoor is er betere afstemming met de persoon die doofblind is en wordt de kwaliteit van de informatie voor deze persoon verhoogd. Met behulp van tactiele aanwijzingen op het lichaam (ook wel haptices genoemd) wordt de dagelijkse, tactiele communicatie ondersteund. Soms kan Social Haptic Communication ook een snelle en efficiënte manier zijn om korte boodschappen over te brengen zodat de persoon met doofblindheid zijn omgeving of het gebeuren beter kan begrijpen.

Voor wie?
De basiscursus Social Haptic Communication is bedoeld voor:
  • personen met doofblindheid en mensen uit hun netwerk die willen leren hoe je aanvullende, tactiele informatie over de omgeving kunt herkennen en overbrengen.
  • behandelaars, begeleiders, tolken, of belangstellenden die regelmatig contact hebben met mensen die leven met doofblindheid en de tactiele communicatie met hen willen optimaliseren.

Wat leer je?
Je leert over de achtergrond en inhoud van Social Haptic Communication. Je krijgt inzicht in de mogelijkheden van Social Haptic Communication en leert ontbrekende informatie tactiel overbrengen aan de persoon met doofblindheid.

Inhoud:
In vijf bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod die van belang zijn bij de toepassing van Social Haptic Communication.

Er wordt aandacht besteed aan:
  • De geschiedenis en theoretische achtergrond van Social Haptic Communication
  • De toepassingsmogelijkheden en -gebieden van Social Haptic Communication
  • De gebaren voor de begrippen Social Haptic Communication, haptices en haptemes
  • Het belang van een bodyname en persoonlijk profiel
  • Lijst met haptices die in de dagelijkse communicatie kunnen worden gebruikt
  • Tactiele lokalisatie en gebruik van een referentiepunt


Cursusvorm:

Vijf groepsbijeenkomsten met theorie en veel oefeningen voor overbrengen van tactiele aanwijzingen.

Om te kunnen oefenen met Social Haptic Communication in de eigen situatie, zijn de lessen als volgt verdeeld over de periode van een half jaar:
les 1 –  1e week
les 2 – 3e week
les 3 – 5e week
les 4 – 9e week
les 5 – 26ste week: terugkomles. In deze les worden opgedane ervaringen en tips en tops met elkaar gedeeld.

Voorwaarde voor deelname:
Hulpvraag voor het leren herkennen of overbrengen van aanvullende informatie tijdens tactiele communicatie. Enige bekendheid met tactiele communicatie is een pré maar niet noodzakelijk.

Afronding:
Bewijs van deelname. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 80%.

Studiebelasting:
Contacturen: 10
Zelfstudie/huiswerk: de cursist oefent in de eigen situatie met de in de les geleerde gebaren en haptices.

Bijzonderheden:
De cursus wordt gegeven door een horende/ziende docent en een ervaringsdeskundige.

Wanneer je je inschrijft voor deze cursus ontvang je een cursistenmap en een handboek met haptices. Indien noodzakelijk kan het lesmateriaal in grootletter of braille worden geleverd.

Deze cursus is een coproductie van de organisaties Kentalis, GGMD, Kalorama en Bartimeus.

Deze basiscursus kan ook op maat en eventueel op je eigen locatie worden gegeven. Neem hiervoor contact op met het Servicepunt van de Kentalis Academie: academie@kentalis.nl

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl


Kosten
Voor een persoon met doofblindheid en zijn netwerk die de cursus afnemen in het kader van de behandeling ‘vergroten vaardigheden voor tactiele communicatie’ gelden de afgesproken behandeltarieven tussen behandelende organisatie en zorgverzekeraar.

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form