Psychisch welbevinden bij CMB

Veilige basis
Psychisch welbevinden is een breed begrip. In deze module gaat het allereerst om je basisveiligheid als mens; bij wie hoor je, wie zorgt er voor je, wie troost je? Een goede gehechtheid stelt een kind in staat om adequaat met angst, spanning en stress om te gaan. Het kind heeft vertrouwen in zichzelf en vertrouwen in anderen. Als er geen veilige gehechtheidsrelatie wordt opgebouwd kan er sprake zijn van een verstoorde gehechtheid. Wanneer iemand een communicatief meervoudige beperking (CMB) heeft, is de kans op een verstoorde gehechtheidsrelatie groter dan bij zich normaal ontwikkelende kinderen.

Additional Information

SKU PSCMB
Type Program
Duration 14 uur
Language Nederlands
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving: 
Veilige basis
Psychisch welbevinden is een breed begrip. In deze module gaat het allereerst om je basisveiligheid als mens; bij wie hoor je, wie zorgt er voor je, wie troost je? Een goede gehechtheid stelt een kind in staat om adequaat met angst, spanning en stress om te gaan. Het kind heeft vertrouwen in zichzelf en vertrouwen in anderen. Als er geen veilige gehechtheidsrelatie wordt opgebouwd kan er sprake zijn van een verstoorde gehechtheid. Wanneer iemand een communicatief meervoudige beperking (CMB) heeft, is de kans op een verstoorde gehechtheidsrelatie groter dan bij zich normaal ontwikkelende kinderen.

Wat is normaal?
  
Door het ontbreken van een veilige gehechtheid, door ingrijpende gebeurtenissen en/of als gevolg van beperkingen kunnen er psychiatrische problemen ontstaan. Bij iemand met een beperking is zo’n psychiatrisch probleem vaak moeilijker herkenbaar. Wat is ‘normaal’ voor de persoon en wat is afwijkend gedrag en kan duiden op psychi(atri)sche problemen?

Voor wie?
Professionals binnen de doelgroep CMB.

Wat leer je? 
Hechtings- en psychiatrische problematiek
In deze module leer je onder meer wat hechting, of gehechtheid, is en welke hechtingstypen er zijn. Je wordt je bewust van de invloed die de wijze van hechting op het gedrag en/of problematiek van de persoon met CMB kan hebben. Ook raak je bekend met een aantal basisprincipes die van belang zijn in de communicatie en het handelen als er sprake is van hechtingsproblematiek of een hechtingsstoornis. Daarnaast leer je meer over wat psychiatrische problematiek is, hoe psychiatrische stoornissen kunnen ontstaan en je leert de kenmerken van een aantal veelvoorkomende psychiatrische stoornissen bij mensen met een CMB.

Cursusvorm:
1. Online module Gehechtheid en communicatie (HECHT) - 2 uur
2. Online module Psychiatrie: een introductie (PSYCH1) - 1,5 uur 
3. Online module Psychiatrie: observeren en signaleren (PSYCH2) - 1,5 uur 
4. Online module Psychiatrie: psychiatrische stoornissen (PSYCH3) - 2 uur
5. Bijeenkomst over psychisch welbevinden (PSWBV) - 7 uur

Voorwaarde voor deelname:
Voorafgaand aan de bijeenkomst doorloop je tenminste de online modules Gehechtheid en communicatie en Psychiatrie: een introductie. 

Afronding:
Bewijs van deelname.

Studiebelasting:
Contacturen: 7 uur
Zelfstudie: 7 uur

Bijzonderheden:
Deze module is een van de kernmodules van de basisprofessionalisering CMB.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Accreditatie:
Gepubliceerd in het Lerarenportfolio t/m 16-12-2024.

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form