Samenwerken met ouders - klassikaal

Samenwerken met ouders is gebaseerd op het systeemgericht werken (een van de pijlers van de Kentalis handelingsvisie). 
Systeemgericht werken betekent partnerschap. Dat vraagt van jou als professional om kritisch te kijken naar het eigen handelen en de samenwerking met ouders. Deze cursus reikt een frame aan van waaruit de samenwerking met ouders vorm krijgt. De communicatie en bejegening van de professional staat hierin centraal.

Additional Information

SKU SWMOKL
Type Classroom
Duration 9 uur
Language Nederlands
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving:
Lastige ouders bestaan niet, lastige communicatie wel!  In je contact met ouders kan je soms zoekend zijn om tot een goede samenwerking te komen. Hoe zorg je voor een goede communicatie, hoe stel je je op als professional?

Samenwerken met ouders is gebaseerd op het systeemgericht werken (een van de pijlers van de Kentalis handelingsvisie). Systeemgericht werken betekent partnerschap. Dat vraagt van jou als professional om kritisch te kijken naar het eigen handelen en de samenwerking met ouders. Deze cursus reikt een frame aan van waaruit de samenwerking met ouders vorm krijgt. De communicatie en bejegening van de professional staat hierin centraal.

Voor wie?
Voor alle professionals binnen Zorg en Onderwijs die nauw samenwerken met het leerling- en cliëntsysteem, zoals behandelcoördinatoren, pedagogisch behandelaars, IB’ers, leerkrachten, communicatiedeskundigen, logopedisten et cetera.

Wat leer je?
Je leert wat de essentie is van het systeemgericht denken en handelen en wat dit betekent voor je dagelijkse praktijk. De cursus is interactief en praktijkgericht en geeft direct handvatten om de samenwerking met ouders (opnieuw) vorm te geven.
Met als resultaat:
  • Lastige ouders bestaan niet meer!
  • Nieuwe mogelijkheden om actief de samenwerking met ouders aan te gaan.

Inhoud/programma:
De cursus bestaat uit een mix van theorie en praktijk waarbij de eigen werkcontext centraal staat. Ingebrachte casuïstiek is leidend.

Afronding:

Bewijs van deelname. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 100%

Studiebelasting:
Contacturen: 4
Zelfstudie: ongeveer 5 uur

Voorwaarde voor deelname:
Voorafgaand aan de bijeenkomst heb je ter voorbereiding de online module ‘Systeemgericht werken (SYGW)’ gevolgd. Deze online module vind je in de leeromgeving, je kunt je hier direct voor inschrijven. Je vindt de directe link hieronder ook bij 'aanbevolen cursussen'

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form