Taalontwikkeling en taalstoornissen

In deze module leer je hoe de normale taalontwikkeling verloopt, verdiep je je uitgebreid in alle taalgebieden en de verschillende taalstoornissen. Er is aandacht voor de interventies die je kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunt aanbieden.

Additional Information

SKU TOenTSprg
Type Program
Duration 33 uur
Language Nederlands
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving:
Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis.
In deze module leer je hoe de normale taalontwikkeling verloopt, verdiep je je uitgebreid in alle taalgebieden en de verschillende taalstoornissen. Er is aandacht voor de interventies die je kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunt aanbieden. Eerst doe je de zelfstudie en daarna volg je drie klassikale bijeenkomsten waarin de inhoud wordt geoefend en toegepast onder begeleiding van een docent.  

Voor wie?

Voor professionals die werken of gaan werken met kinderen met Taalontwikkelingsstoornissen.

Wat leer je?
Je leert uit welke taalgebieden de taalontwikkeling bestaat, welke stoornissen je kunt onderscheiden en hoe je kunt werken aan de verschillende taalgebieden. In de bijeenkomsten leer je deze kennis ook toe te passen in de praktijk. 

Aantal bijeenkomsten:
Drie bijeenkomsten

Inhoud
Zelfstudie:
 • Interactie en aangepast taalaanbod
 • Spraak- en taalontwikkeling in vier fasen
 • Wat zijn taalstoornissen?
 • Problemen in de verstaanbaarheid
 • Kinderen met luisterproblemen
 • Woordenschataanbod en woordvinding
 • Zinsbouw en morfologie
 • Pragmatische vaardigheden

Klassikaal:

 • Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen
 • Woordenschat en woordvinding
 • Zinsbouw en luisterproblemen
Cursusvorm:
Online en klassikaal

Afronding:
Bewijs van deelname. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 100%.

Studiebelasting:
Contacturen: 9 uur
Zelfstudie: 24 uur
 
Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin instructies om in te kunnen loggen. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form