TOS en Engels: Weten wat werkt

Leerlingen met TOS ervaren het leren van een vreemde taal als erg moeilijk. Wat maakt Engels als klank-tekensysteem zo moeilijk voor kinderen met TOS? Hoe leer je hen de taal aan? In deze cursus leer je op basis van het ERK en theorie (o.a. Weten wat werkt) op welke wijze je leerlingen met TOS kunt ondersteunen bij het leren van Engels.

Additional Information

SKU TOSENG
Type Classroom
Duration 25 uur
Language Nederlands

Details

Korte beschrijving:
Leerlingen met TOS ervaren het leren van een vreemde taal als erg moeilijk. Wat maakt Engels als klank-tekensysteem zo moeilijk voor kinderen met TOS? Hoe leer hen de taal aan? In deze cursus leer je op basis van het ERK en theorie (o.a. Weten wat werkt) op welke wijze je leerlingen met TOS kunt ondersteunen bij het leren van Engels.

De begeleider gaat samen met de leerling op weg naar een goede methodiek die passend aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Er wordt vanuit de pijlers kennis, psycho educatie en oplossingsgericht werken gericht gewerkt aan de praktische vaardigheden van de docent zodat hij goed voorbereid aan de slag kan met de verschillende methodieken. De leerling bepaalt zelf welke aanpak voor hem werkt.

Voor wie?
Deze cursus is ontwikkeld voor professionals (groep 6, 7 en 8 en brugklas) die Engels geven aan leerlingen met TOS. De cursus is ook geschikt voor remedial teachers en ambulant begeleiders die vakleerkrachten begeleiden.

Wat leer je?
In deze cursus komen de struikelblokken aan bod die taalzwakke kinderen tegenkomen bij het leren van Engels. Er worden strategieën uitgelegd die ingezet kunnen worden bij het ontwikkelen van een eigen leeraanpak ten aanzien van het leren van Engelse woorden, het oefenen van de uitspraak van woorden, de spontane spreekvaardigheid en het vocabulaire binnen een tekst.waarin je op basis van het ERK aan de hand de theorie (o.a. ‘Weten wat werkt’) zicht krijgt op welke wijze je leerlingen met TOS kunt ondersteunen bij het leren van Engels.
Aan het einde van de cursus:

  • zijn de deelnemers zich bewust waarom onze doelgroep problemen ervaart met het klank-tekensysteem van het vak Engels
  • hebben de deelnemers kennis van materialen en werkvormen waarmee ze leerlingen met TOS, op maat, orthodidactisch kunnen begeleiden bij het aanleren van het klank-spellingsysteem van Engels
  • hebben de cursisten ervaring opgedaan met het oplossingsgericht werken aan  een  passende leeraanpak  'woordjes leren'.
  • weten de cursisten hoe ze oplossingsgericht, op maat kunnen begeleiden bij het aanleren van een  passende methodiek  Engelse woordjes leren


Aantal bijeenkomsten: 
5 bijeenkomsten

Inhoud:
Bijeenkomst 1- Engels moeilijk voor deel van TOS’ers?
Bijeenkomst 2- Observatie: Hoe leer ik nu?
Bijeenkomst 3- De bewuste aanpak
Bijeenkomst 4- Herhalen, visualiseren, ouders
Bijeenkomst 5- Eindpresentatie

Cursusvorm: 
Informeren,  oefenen van  vaardigheden, observeren ,  delen 
van  informatie , reflecteren  op het handelen. Er is in deze cursus veel aandacht voor het toepassen in de praktijk en het bespreken van het gefilmde materiaal in de lessen waardoor je ook leert van je medecursisten.

Voorwaarde voor deelname:
Docent Engels, remedial teacher, leerkrachten, groep 7 en  8, ambulant begeleiders

Afronding:
Bewijs van deelname 

Studiebelasting:
Contacturen: 10 uur
Zelfstudie: 30 uur (voornamelijk praktisch; filmen)

Zelfstudie/Huiswerk:
Zie cursusdocumenten

Bijzonderheden: 
Geen

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl


Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Accreditatie
De cursus TOS en Engels (TOSENG) met registratienummer KSaigfEZOu is met 39 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. Dit is geldig van 04-09-2017 t/m 03-06-2019.

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form