Weerbaarheid peuters, themapakket

Weerbaarheid is een belangrijk thema om te bespreken met ouders van jonge kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Maar hoe doe je dat?

Additional Information

SKU WEER
Type Classroom
Duration 4 uur
Language Nederlands
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving:
Weerbaarheid is een belangrijk thema om te bespreken met ouders van jonge kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Maar hoe doe je dat?
Het themapakket 'weerbaarheid' kan daar voor ingezet worden. Het bevat allerlei onderdelen waarmee je op een uitnodigende en ook luchtige wijze met een groep ouders over dit thema in gesprek kunt gaan. Dit met als doel hun inzicht te vergroten in hoe zij met de weerbaarheid van hun peuter om kunnen gaan.

Voor wie?
Voor professionals (Zorg en Onderwijs) die ouders van peuters met auditieve en/ of communicatieve beperkingen begeleiden.
Bijvoorbeeld behandelcoördinatoren, gedragskundigen, maatschappelijk werkers, gezinsbegeleidsters, ouderbegeleiders etc.

Wat leer je?
Je leert hoe je aan de hand van het themapakket bijeenkomsten voor ouders kunt verzorgen over het thema weerbaarheid.
Tijdens deze cursus ga je actief oefenen met het materiaal en de didactische werkvormen van het pakket. Het themapakket kan, indien gewenst, aangeschaft worden, waardoor je na de cursus in staat bent om op de eigen werkplek ouderbijeenkomsten rond dit thema te organiseren. Kosten voor het themapakket bedragen €35,00.  

Aantal bijeenkomsten:
Een bijeenkomst van 3 uur 

Programma:
  • Theorie over weerbaarheid
  • Het invullen van weerbaarheidsschalen
  • Discussiespel oefenen
  • Dilemmaspel oefenen
  • Tips en adviezen aan ouders bespreken
  • Inhoud pakket/ vragen en opmerkingen

 Voorwaarde voor deelname:
Vanuit je functie begeleid je ouderbijeenkomsten 

Afronding:
Geen toets. De mogelijkheid bestaat om bij uitvoering op de eigen werkplek nog begeleiding te ontvangen. Dit wordt wel apart in rekening gebracht. 

Studiebelasting:
Contacturen: 3 uur

Zelfstudie/huiswerk:
Na afloop het bestuderen van de literatuur uit het themapakket

Bijzonderheden:
Deze cursus kan ook op locatie verzorgd worden.

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin instructies om in te kunnen loggen. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Let op! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form