Zinvol handelen bij CMB

Goed handelen 
Wat is goede zorg, goed onderwijs? Hét goede antwoord op deze vraag bestaat niet. Goed handelen kan per situatie verschillen. Het is een gezamenlijke zoektocht naar een keuze die de normen en waarden van alle betrokken partijen zoveel mogelijk weerspiegelt. Je kunt dit bereiken door in gelijkwaardige dialoog te blijven met deze partijen.

Additional Information

SKU ZHCMB
Type Program
Duration 8 uur
Language Nederlands
Courses Not planned

Details

Korte beschrijving:
Goed handelen 
Wat is goede zorg, goed onderwijs? Hét goede antwoord op deze vraag bestaat niet. Goed handelen kan per situatie verschillen. Het is een gezamenlijke zoektocht naar een keuze die de normen en waarden van alle betrokken partijen zoveel mogelijk weerspiegelt. Je kunt dit bereiken door in gelijkwaardige dialoog te blijven met deze partijen. 

Bewustwording 
Iedereen worstelt wel eens met (ethische) keuzes in zijn of haar werk. 'Doe ik wat ouders willen, of wat ik het beste vind?', 'Laat ik deze puber haar gang gaan, of moet ik meer sturen op haar gedrag?' In deze module krijg je inzicht in waarom iedereen vanuit zijn of haar eigen achtergrond en opvoeding andere keuzes maakt. En ook hoe je in dilemma's vanuit Kentalis normen en waarden tegen een situatie aan kunt kijken. 

Voor wie?
Professionals met direct leerling- en/of cliëntcontact.

Wat leer je?
Bevorderen kwaliteit
In deze module leer je wat ethiek inhoudt en verken je een aantal hulpmiddelen die je helpen bij dit soort vragen en keuzemomenten. Je krijgt inzicht in je eigen normen en waarden, de Kentalis mensvisie en kernwaarden, en de gedragscodes van Kentalis. 'Goed handelen' bevordert de kwaliteit van zorg en onderwijs; goed voorbeeld doet immers goed volgen.

Cursusvorm:
1. Online module Mensvisie en ethische dilemma's (ETHDSH) - 1 uur
2. Bijeenkomst over zinvol handelen - 7 uur

Voorwaarde voor deelname:
Voorafgaand aan de bijeenkomst doorloop je de online module. 

Afronding:
Bewijs van deelname. 

Studiebelasting:
Contacturen: 7 uur
Zelfstudie: 1 uur

Bijzonderheden:
Deze module is een van de kernmodules van de basisprofessionalisering CMB. Deze cursus is gepubliceerd in het lerarenportfolio.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld. 


LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

 

Too bad, for this module there a no sessions planned (yet) so it's not possible to subscribe. Please, use the contact form to notify your interest

Contact form