Coaching gebaren in de thuissituatie

Je wordt in de thuissituatie gecoacht door een gebarendocent om wat je geleerd hebt in de gebarencursussen concreet toe te passen in je gezin. Ook leer je welke andere communicatiemiddelen er zijn en hoe je daarmee om kunt gaan.

Extra informatie

Artikelnummer COACH
Soort Klassikaal
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Korte beschrijving: 
Je wordt in de thuissituatie gecoacht door een gebarendocent om wat je geleerd hebt in de gebarencursussen concreet toe te passen in je gezin. Ook kun je leren welke andere communicatiemiddelen er zijn en hoe je daarmee om kunt gaan. Tijdens de coaching worden er korte video-opnames gemaakt van alledaagse situaties. Deze worden later teruggekeken waarbij er gelet wordt op de interactie in de thuissituatie. Vanuit de goedlopende contactmomenten richt de coach zich op het uitbreiden van deze contacten.
 
Voor wie?
Ouders/familie van dove, slechthorende kinderen of van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die de geleerde gebaren in verschillende situaties willen toepassen.
 
Wat leer je? 
Je leert gebaren(taal) te gebruiken in alledaagse situaties in je gezin met als streven een zo goed mogelijk onderling contact. 
 
Aantal bijeenkomsten: 
Gedurende een periode van 6 tot 8 weken zal een coach 4 tot 6 keer in je gezin aanwezig zijn. Elk bezoek duurt ongeveer 2 uur. De momenten worden in overleg gekozen. De coaching wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. 
 
Cursusvorm:
Coaching met gebruik van beeldopnames in jullie situatie. 
 
Studiebelasting:
In overleg opdrachten in de thuissituatie uitvoeren. 
 
Voorwaarde voor deelname:
Je hebt de NGT oudermodules 1 en 2 of Doorbraak afgerond.

Kosten:
Prijs op aanvraag.
 
Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Vergoeding gebarencursus
Wil je een gebarentaal, zoals de Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands met Gebaren (NmG), omdat je slechthorend of doof bent? Of omdat je kind of een familielid een zintuiglijke beperking heeft? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding door de zorgverzekeraar. We vertellen je graag hoe dit werkt en aan welke criteria je dan moet voldoen. Neem contact met ons op via 0800 53 68 25 47 (gratis).

Inschrijving:
Wanneer je belangstelling hebt, gebruik hiervoor het contactformulier. Je wordt dan gebeld zodat we je vraag nader kunnen inventariseren.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier