ComID

Het ComID (spreek uit als het Engelse 'Commit') is een Communicatie identiteitsbewijs dat jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of een vorm van autisme (ASS) inzicht geeft in hun eigen communicatieve mogelijkheden en beperkingen.

Extra informatie

Artikelnummer COMID
Soort Klassikaal
Studiebelasting 9,5
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Korte beschrijving: 
Het ComID (spreek uit als het Engelse 'Commit') is een Communicatie identiteitsbewijs dat jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of een vorm van autisme (ASS) inzicht geeft in hun eigen communicatieve mogelijkheden en beperkingen. Het is tegelijk een middel dat helpt om de communicatie op gang te brengen. Hiermee kan de jongere zelfstandiger in de communicatie met anderen handelen en neemt zijn communicatieve redzaamheid toe.

Het netwerk (ouders, leerkrachten, begeleiders enz.) wordt zich meer bewust van de bijzonderheden in de communicatie van de jongere en kan de eigen communicatie beter afstemmen op de jongere. De jongere stelt aan de hand van de ComID vragenlijst, het ComID op, samen met een behandelaar. Ook informatie vanuit het netwerk wordt opgenomen in het ComID. Het is niet noodzakelijk dat dit door een logopedist gebeurt.

Bij het opstellen van individuele communicatieve adviezen, wordt wel een logopedist betrokken De ComID app is ontwikkeld om de adviezen uit het ComID gemakkelijk op te roepen op een mobiele telefoon met internettoegang. Zo heeft de jongere met deze app altijd de eigen tips bij de hand om communicatie op gang te brengen of hem te helpen in bepaalde communicatieve situaties.

Voor wie? 
Deze cursus is ontwikkeld voor behandelaren die werken met jongeren met TOS en/of een vorm van autisme. Dat kunnen zijn: logopedisten, trainers, therapeuten, systeembehandelaars in zorg en onderwijs.

Wat leer je?
Je leert:
- inschatten bij welke kinderen/jongeren en gezinnen het ComID behandeltraject zinvol is.
- zelf met cliënten/leerlingen en hun omgeving te werken met de ComID vragenlijst en ComID app.
- flexibel te werken met de ComID Vragenlijst en app, afgestemd op de vragen en mogelijkheden van het kind/de jongere.
- acties uit te zetten om het gebruik van de ComID app in alledaagse situaties te bevorderen.

Aantal bijeenkomsten:
1 bijeenkomst (1 hele dag).

Inhoud: 
Tijdens de bijeenkomst wordt de opbouw van de ComID vragenlijst doorgenomen en wordt geoefend met het gebruik ervan. Hoe sluit je in het gesprek zo aan bij de jongere, dat er een genuanceerd beeld ontstaat over wat al lukt en waarbij nog hulp nodig is in de communicatie? De vragenlijst gaat in op uiteenlopende communicatieve situaties en de jongere bedenkt zelf welke tips daar bij passen voor hemzelf of voor anderen.

Bij dit onderdeel oefenen de cursisten het voeren van gesprekken en formuleren van individuele tips. In het tweede deel van de bijeenkomst trekken de cursisten gelijk met elkaar op met inloggen op de app en website, en het oefenen met de ComID vragenlijst en formuleren van tips aan de hand van opdrachten en videomateriaal. Het invoeren van de antwoorden en tips van de jongere op de ComID website en het in gebruik nemen van de ComID app komt uitgebreid aan bod. Ook is er aandacht voor het flexibel leren gebruiken van de ComID Vragenlijst (afhankelijk van de hulpvraag en de beschikbare tijd) en het stimuleren van gebruik van de ComID app door de jongere in het dagelijks leven.

Afronding:
Bewijs van deelname

Studiebelasting:
Contacturen: 7,5 uur
Zelfstudie: 2 uur

Zelfstudie/Huiswerk:
Ter voorbereiding op de cursus dienen de cursisten de app alvast te downloaden en uit te proberen. 

Voorwaarde voor deelname:
Van de cursisten wordt verwacht dat zij: 
  • basiskennis hebben van taal/communicatie van jongeren met communicatieproblemen.
  • vaardig zijn in gespreksvoering met jongeren met communicatieproblemen.


Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl


Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier