Diagnostiek bij dove en slechthorende leerlingen

Wanneer je in het onderwijs werkt, krijg je regelmatig diagnostische verslagen (psychologisch en/of logopedisch) onder ogen. Wanneer het gaat om dove en slechthorende leerlingen is het correct interpreteren van diagnostische gegevens echter niet eenvoudig.

Extra informatie

Artikelnummer PODDSL
Soort Klassikaal
Studiebelasting 3 uur
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Korte beschrijving:
Wanneer je in het onderwijs werkt, krijg je regelmatig diagnostische verslagen (psychologisch en/of logopedisch) onder ogen. Wanneer het gaat om dove en slechthorende leerlingen is het correct interpreteren van diagnostische gegevens echter niet eenvoudig. Er zijn nauwelijks testen ontwikkeld voor dove en slechthorende leerlingen en er wordt altijd vergeleken met goed horende leerlingen. Wat zegt een score dan eigenlijk? Wat mag je wel en niet concluderen op basis van een diagnostisch onderzoek?
Soms zul je zelf een diagnostisch onderzoek doen, in het kader van basisdiagnostiek of evaluerende diagnostiek. Waar moet je rekening mee houden tijdens je onderzoek? Hoe kan en mag je een test aanpassen aan de auditieve beperking? En hoe interpreteer je vervolgens de gegevens?
Deze en andere aspecten komen aan bod tijdens de cursus 'Diagnostiek bij dove en slechthorende leerlingen'.

Voor wie?
Gedragskundigen, intern begeleiders, ambulant begeleiders en logopedisten die werken met dove en slechthorende leerlingen binnen het cluster 2 basisonderwijs óf als je cluster 2-medewerker werkzaam bent in het reguliere basisonderwijs (passend onderwijs).

Wat leer je?
Tijdens deze cursus leer je de valkuilen en mogelijkheden kennen van het (aangepast) afnemen van intelligentietesten bij dove en slechthorende leerlingen. Daarnaast krijg je inzicht in hoe verkregen testresultaten kunnen worden geïnterpreteerd bij deze kinderen. Je leert wat een disharmonisch intelligentie -en ontwikkelingsprofiel is en wat dit betekent voor de alledaagse praktijk.

Aantal bijeenkomsten:
1 bijeenkomst van 3 uur inclusief een pauze.

Inhoud:
Tijdens de bijeenkomst krijg je een overzicht aangereikt van verschillende intelligentietesten die ontwikkeld zijn voor kinderen. Er wordt uiteengezet of en hoe deze testen kunnen worden ingezet bij dove en slechthorende kinderen, maar ook hoe de verkregen testresultaten kunnen worden gebruikt. Er zullen fragmenten worden getoond van aangepaste testafnames in NGT en er wordt besproken wat de voor- en nadelen van testaanpassingen in het algemeen zijn bij deze doelgroep.
Bovendien komt het belang van diagnostiek binnen het Passend Onderwijs aan de orde, met name voor het schetsen van de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief.

Cursusvorm:
Er wordt plenair en in groepjes gewerkt, afhankelijk van het aantal deelnemers. In een gedeelte van de cursus wordt er gewerkt aan de hand van een casus met videomateriaal.

Voorwaarde voor deelname:
Basiskennis ten aanzien van doofheid en slechthorendheid is vereist.

Afronding:
Bewijs van deelname. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 100% 

Studiebelasting:
Contacturen: 3 uur
Zelfstudie: geen

Bijzonderheden:
De cursus kan op aanvraag ook op locatie verzorgd worden.Extra kosten hiervoor zijn niet in de prijs opgenomen maar worden wel in rekening gebracht.
 
Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin instructies om in te kunnen loggen. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Let op! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier