Het gebruik van de iPad binnen de logopedische behandeling

In deze praktische workshop leer je hoe je de iPad op een effectieve manier kunt inzetten tijdens de logopedische behandeling bij kinderen/volwassenen met spraak-. taalstoornissen, logisch redeneren, adem- en/of stemproblemen, auditieve discriminatie en communicatieve beperking. Daarnaast ga je zelf aan de slag met een aantal van deze apps.

Extra informatie

Artikelnummer IPLO
Soort Klassikaal
Studiebelasting 2,5 uur
Taal Nederlands

Details

Korte beschrijving: 
In deze praktische workshop leer je hoe je de iPad op een effectieve manier kunt inzetten tijdens de logopedische behandeling bij kinderen/volwassenen met spraak-, taalstoornissen, logisch redeneren, adem- en/of stemproblemen, auditieve discriminatie en communicatieve beperking. Daarnaast ga je zelf aan de slag met een aantal van deze apps.

Voor wie?
Logopedisten

Wat leer je?
Na afloop van de cursus kun je:
  • tenminste vijf doelen (voorlezen, woordenschat passief/actief, zinsbouw passief/actief, logisch redeneren, verhalen vertellen, gehoor identificatie en discriminatie, joint attention) noemen waarom apps worden ingezet tijdens de logopedische behandeling.
  • uitleggen waarom de inzet van apps ondersteunend en aanvullend is aan de logopedische behandeling.
  • apps opzoeken op internet die kunnen worden ingezet binnen de logopedische behandeling.
  • tenminste vijf apps noemen die kunnen worden ingezet binnen de logopedische behandeling.
  • van tenminste een app uitleggen hoe deze kan worden ingezet binnen de logopedische behandeling.
  • een app personaliseren naar eigen behoefte.
  • van deze app de voor- en nadelen toelichten.

Aantal bijeenkomsten:
Eén bijeenkomst van 2,5 uur 

Inhoud:
Tijdens het demonstreren van de apps, is er specifiek aandacht voor enerzijds het doel waarvoor je deze apps kunt inzetten binnen de logopedische behandeling bij direct contact met leerlingen/cliënten met spraak,- taalstoornissen, moeilijkheden met logisch redeneren, verhalen vertellen, adem-, stemproblemen, auditieve discriminatie en communicatieve beperkingen en anderzijds hoe de apps kunnen ondersteunen in de communicatie van de leerling/cliënt met zijn of haar omgeving. Ook zal gedemonstreerd worden hoe je de apps eventueel kan aanpassen voor eigen gebruik. De deelgebieden die in ieder geval aan bod komen zijn: taal, spraak, stem, gehoor en communicatie.

Cursusvorm:
Klassikaal

Voorwaarde voor deelname:
In het bezit zijn van een iPad en beschikken over basiskennis van de werking (onder andere de knoppen van de iPad bedienen, verbinding maken met een netwerk, updates installeren, aankopen doen in de AppStore, apps downloaden via de AppStore, foto's en filmbeelden maken met de iPad).

Afronding:
Bewijs van deelname

Studiebelasting:
Contacturen: 2,5 uur

Bijzonderheden:
Je hebt middelen bij je om apps te kunnen aanschaffen bijvoorbeeld een iTunes-kaart of creditkaart gekoppeld aan een account. De eventuelel door trainers opgegeven apps heb je vooraf gedownload. 
 
Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin instructies om in te kunnen loggen. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Let op! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier