Instructie voor docenten Doorbraak

Korte beschrijving:
Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule Doorbraak die ontwikkeld is door Kentalis.
Doorbraak is een basiscursus waarin een start wordt gemaakt met het leren van Nederlandse Gebarentaal.

Extra informatie

Artikelnummer DBI
Soort Programma
Studiebelasting 14 uur
Taal Meertalig
Cursussen Niet gepland

Details

Korte beschrijving:
Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule Doorbraak die ontwikkeld is door Kentalis.
Doorbraak is een basiscursus waarin een start wordt gemaakt met het leren van Nederlandse Gebarentaal.

Voor wie?
Voor docenten NGT die ingezet worden om de Gebarenmodule Doorbraak te geven.

Wat leer je?
Na deze instructie ben je in staat om de gebarenmodule Doorbraak op goede wijze uit te voeren voor verschillende groepen beginnende leerders; professionals, ouders en anderen.

Inhoud:
Doorbraak bestaat uit vijf blokken.
Elk blok bestaat uit een online deel met verschillende oefeningen en een groepsbijeenkomst.
Het onlinedeel is de voorbereiding voor de bijbehorende groepsbijeenkomst.
Voor sommige onderdelen van het online deel is een webcam nodig.
De leerdoelen voor deze cursus zijn afgeleid van het Europees Referentiekader voor moderne Vreemde talen: Nederlandse Gebarentaal.

De thema's die in Doorbraak aan de orde komen zijn:
• Wie ben je en wat doe je? - over personen en beroepen
• Hoe ben je hier gekomen? - over weer en verkeer
• Wat doe je zoal op een dag? - over een algemeen 'dagritme'
• Je ziet er leuk uit - over kleren en kleuren
• Een jaar lang feest - over jaargetijden en feesten door het jaar heen
 
De docenten die deze instructie volgen leren het materiaal op goede effectieve manier te gebruiken en stellen de cursisten in de gelegenheid met behulp van het online materiaal gebarenvaardig te worden op een creatieve manier.

Cursusvorm:
Eén bijeenkomst/instructiedag met bijbehorende online zelfstudie.
 
Voorwaarde voor deelname:
  1. Aantoonbaar vaardig in NGT en
  2. Afgeronde HBO-opleiding docent NGT of instructies NmG/NGT gevolgd bij Kentalis of het Nederlands Gebarencentrum en
  3. De deelnemers hebben de module Blended Learning & ERK (ERK-BL) gevolgd.
 
Afronding:
Bewijs van deelname.
Het bewijs van deelname geeft een docentlicentie voor het geven van Doorbraak. De licentie is vier jaar geldig. Na vier jaar kan opnieuw een licentie worden aangevraagd als voldaan is aan de voorwaarden voor herregistratie: minimaal twee uitvoeringen per jaar en jaarlijks bijwonen van een intervisiebijeenkomst voor gebarendocenten.
 
Studiebelasting:
14 uur

Contacturen:
Instructiebijeenkomst: 6 uur
 
Zelfstudie/Huiswerk:
Bestudering van de docentenmap en uitvoering van de online opdrachten: 8 uur.

Voertaal
De voertaal tijdens de instructie is NGT.

Bijzonderheden:
Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 100%. Aan de groepsbijeenkomst kan alleen worden deelgenomen als de online opdrachten zijn uitgevoerd.

Coaching is op aanvraag beschikbaar. Voor docenten die de module voor het eerst gaan uitvoeren wordt geadviseerd tijdens de uitvoeringsperiode coaching (2 x 2 uur) in te zetten. Het coachingstraject helpt de docent om bewuster te kijken naar de manier waarop hij/zij de module geeft. Dit geeft steun in de uitvoering van deze vorm van blended learning en vergroot de kwaliteit en het effect van de module. Ook voor meer ervaren docenten kan coaching worden aangevraagd.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Gebarenwoordenboek:
Via het online deel van deze module heb je toegang tot het gratis deel van het Gebarenwoordenboek van het Nederlands Gebarencentrum. Hier kun je een beperkt aantal gebaren opzoeken. We raden sterk aan om een abonnement te nemen op het uitgebreide Online Gebarenwoordenboek NGT. Hierin staan ruim 16.000 gebaren. In de module verwijzen we regelmatig naar dit uitgebreide gebarenwoordenboek. Via de website van het Nederlands Gebarencentrum kun je dit abonnement afsluiten: https://www.gebarencentrum.nl/

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld. 

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier