Interactie Communicatie Beeldcoachen ICB - Opleiding

Hoe coach je professionals, ouders en kinderen* zo effectief mogelijk? Wat hebben zij nodig om in hun interactie en communicatie tot een optimale afstemming met elkaar te komen?

Extra informatie

Artikelnummer ICBOP
Soort Programma
Studiebelasting 118 uur
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Korte beschrijving:
Hoe coach je professionals, ouders en kinderen* zo effectief mogelijk? Wat hebben zij nodig om in hun interactie en communicatie tot een optimale afstemming met elkaar te komen? Interactie Communicatie Beeldcoachen ICB is een opleiding waarbij je leert hoe je door middel van een kort coachingstraject professionals en ouders aan de hand van beelden uit hun dagelijkse praktijk hele concrete handvatten aan kunt reiken. 
Je leert ook hoe je kinderen een beeldcoach traject kunt bieden, om hen vanuit zelfvertrouwen en zelfregie te laten ontdekken wat hen helpt in het contact met anderen.
* Met kinderen wordt de leeftijdscategorie van 6 tot 18 jaar bedoeld

Voor wie?
Deze cursus is ontwikkeld voor professionals in zorg en onderwijs die een coachende taak hebben in het primair proces. Voorbeelden zijn leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders, pedagogisch behandelaars, logopedisten, orthopedagogen, psychologen, wijkteamgeneralisten en specialisten, jeugdzorgmedewerkers, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers etcetera.

Wat leer je? 
Je leert hoe je professionals, ouders en kinderen effectief kunt coachen door middel van microanalyse van beelden. Je leert de essentiële aspecten van interactie en communicatie te herkennen in beelden en aan hen over te dragen.
Je leert daarbij hoe je effectief en activerend specifieke kennis uit kijkwijzers, theoretische kaders en speciaal ontwikkelde werkbladen kunt koppelen aan beelden en inzichtelijk maken voor de ander.
Daarnaast leer je hoe je met beelden kunt werken met de kinderen zelf. Met voor hen ontwikkelde kijkwijzers ga je samen ontdekken wat helpend is in de communicatie met de ander uit zijn omgeving. 
Het kind leert tijdens het ICB traject hoe hij de professional en ouders zelf kan laten zien wat hij nodig heeft in het contact.

Inhoud:
In twintig bijeenkomsten komen alle onderwerpen aan bod die van belang zijn bij het coachen en begeleiden met beelden van professionals, ouders, kinderen en jongeren. Na afloop van de opleiding ben je in staat om vier werkvormen aan te bieden aan professionals, ouders en kinderen.

Werkvorm 1: Coachen van professional/ouder in de afstemming op het individuele kind
Werkvorm 2: Coachen van professional/ouder in de afstemming met de groep kinderen
Werkvorm 3: Activerend kennistoevoegen bij kind waar specifieke vragen over zijn
Werkvorm 4: Coachen van het kind in wat hij nodig heeft in het contact met volwassenen in zijn omgeving

Alle bijeenkomsten zijn op basis van door cursisten ingebracht beeldmateriaal.

Cursusvorm:
Groepsbijeenkomsten met veel intervisie/supervisie op basis van beeldmateriaal van de cursisten

Voorwaarde voor deelname:
Om deel te kunnen nemen aan deze cursus is het van belang dat je beschikt over de mogelijkheid om professionals, ouders en/of kinderen gedurende de cursus te kunnen coachen en van deze coaching ook beeldopnames te maken. 

Afronding
Certificaat. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 80%.

Studiebelasting:

Contacturen: 50 uur
Zelfstudie/huiswerk: 68 uur

Bijzonderheden
Wanneer je je inschrijft voor deze cursus word je ook automatisch ingeschreven op een digitale cursistenmap. Deze map is een naslagwerk en bevat alle documenten die je nodig hebt bij de uitvoering van je taken. Je kunt de documenten uit deze map downloaden en opslaan op je eigen computer.
Na afronding van de cursus blijft dit naslagwerk ook nog tot je beschikking.

Nadere informatie:
Voor meer informatie neem contact op via academie@kentalis.nl


Accreditatie:
Accreditatie door ADAP (NVLF): 112 punten (accreditatie geldig van 09-01-2020 tot 09-01-2022).
Accreditatie door Registerplein voor GGZ-Agogen, Sociaal Agogen, Maatschappelijk werk en Sociaal Werker: 130 punten (accreditatie geldig van 09-01-2020 tot 09-01-2023).
Gepubliceerd in het Lerarenportfolio tot 31-07-2024.

Inschrijving:

Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin instructies om in te kunnen loggen. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Let op! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier