Interactie Communicatie Beeldcoachen (ICB) - Specialisatie

Hoe coach je professionals, ouders en kinderen* zo effectief mogelijk? Wat hebben zij nodig om in hun interactie en communicatie tot een optimale afstemming met elkaar te komen?

Extra informatie

Artikelnummer ICBSP
Soort Programma
Studiebelasting 19,5 uur
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Korte beschrijving:
Hoe coach je professionals en ouders zo effectief mogelijk? Wat hebben zij nodig om in hun interactie en communicatie tot een optimale afstemming met elkaar te komen? De specialisatie Interactie Communicatie Beeldcoachen (ICB) is een bijscholing waarin je leert hoe je aan de hand van drie werkvormen professionals en ouders een kort en effectief beeldcoachingstraject kunt bieden. Tevens leer je hoe je teams kunt scholen in het gedachtengoed van ICB.

Voor wie?
Deze cursus is ontwikkeld voor beeldcoaches (met achtergrond VHT/(S)VIB/ ICB) in Zorg en Onderwijs die een coachende taak hebben in het primair proces. Voorbeelden zijn leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders, pedagogisch behandelaars, logopedisten, orthopedagogen, psychologen, wijkteamgeneralisten en specialisten, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers et cetera.

Wat leer je?
Je leert welke werkvormen ingezet kunnen worden voor een beeldcoachingstraject. Je leert hoe je effectief en activerend specifieke kennis, uit kijkwijzers, speciaal ontwikkelde werkbladen en communicatieprofielen, kunt koppelen aan micro-analyse van beelden. En hoe je dit vervolgens inzichtelijk kunt maken voor de ander. Tevens krijg je handreikingen voor hoe je, indien gewenst, teams kan scholen in het gedachtengoed van ICB. Tijdens deze bijscholing ga je aan de slag met één of twee werkvormen naar keuze en breng je eigen beeldmateriaal in tijdens de bijeenkomsten. Op het eind van de bijeenkomsten ben je vaardig in de uitvoering van die gekozen werkvorm(en).

Inhoud:
In zes bijeenkomsten komen alle onderwerpen aan bod die van belang zijn bij het coachen en begeleiden met beelden van professionals en ouders. Tijdens de bijeenkomsten kun je al je vragen stellen en beelden inbrengen waar je vragen over hebt. De volgende drie werkvormen komen aan bod tijdens deze cursus:

Werkvorm 1: Coachen van professional/ouder in de afstemming op het individuele kind.
Werkvorm 2: Coachen van professional/ouder in de afstemming met een groep.
Werkvorm 3: Activerend doelgroep gerichte kennis toevoegen.

Binnen ICB bestaat ook Werkvorm 4: coachen van het kind in wat hij nodig heeft in het contact met volwassenen in zijn omgeving. Dit is een vorm van psycho-educatie. Deze werkvorm komt niet aan bod in deze cursus maar in de cursus ICB psycho-educatie (ICBPSYCHV)

Cursusvorm:
Groepsbijeenkomsten met veel intervisie/supervisie op basis van beeldmateriaal van de cursisten

Voorwaarde voor deelname:
Om deel te kunnen nemen aan deze cursus is het van belang dat je beeldcoach bent en beschikt over de mogelijkheid om professionals en ouders gedurende de cursus te kunnen coachen en van deze coaching ook beeldopnames te kunnen maken.

Bijzonderheden:
Wanneer je je inschrijft voor deze cursus word je ook automatisch ingeschreven op een digitale cursistenmap. Deze map is een naslagwerk en bevat alle documenten die je nodig hebt bij de uitvoering van je taken. Je kunt de documenten uit deze map ook downloaden en opslaan op je eigen computer. Na afronding van de cursus blijft dit naslagwerk ook nog tot je beschikking.

Afronding:
Certificaat. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 80%.

Studiebelasting:
Contacturen: 15 uur
Zelfstudie/huiswerk: 24 uur

Accreditatie:
Gepubliceerd in het Lerarenportfolio t/m 30-07-2024.


Inschrijving:

Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin instructies om in te kunnen loggen. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Let op! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier