Interactie Communicatie Beeldcoachen (ICB) - Presentatie/Workshop

Maatwerk: prijs afhankelijk van inhoud, gebruik het contactformulier.

Hoe coach je professionals, ouders en kinderen* zo effectief mogelijk? Wat hebben zij nodig om in hun interactie en communicatie tot een optimale afstemming met elkaar te komen?

Extra informatie

Artikelnummer ICBPW
Soort Klassikaal
Studiebelasting Nader te bepalen
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Korte beschrijving:
Hoe coach je professionals, ouders en kinderen* zo effectief mogelijk? Wat hebben zij nodig om in hun interactie en communicatie tot een optimale afstemming met elkaar te komen? De ICB presentatie laat met mooie beelden en inspirerende verhalen uit de praktijk zien wat het resultaat en het effect is van het methodisch beeldcoachen met vier ICB werkvormen.
* Met kinderen wordt de leeftijdscategorie van 6 tot 18 jaar bedoeld

Voor wie?
Deze presentatie/workshop is ontwikkeld voor professionals die een coachende taak hebben in het primair proces. Voorbeelden zijn leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders, pedagogisch behandelaars, logopedisten, orthopedagogen, psychologen, wijkteamgeneralisten en specialisten, jeugdzorgmedewerkers, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen et cetera. De presentatie/workshop is ook geschikt voor managers in onderwijs en zorg die willen onderzoeken wat de impact van beeldcoaching kan zijn en geïnformeerd willen worden over scholingsmogelijkheden voor medewerkers.

Wat ontdek je?
Je leert te ontdekken wat de meerwaarde is van ICB voor professionals, ouders en kinderen in onderwijs en zorg. Een van de vier werkvormen van ICB betreft het werken met de kinderen zelf, een vorm van psycho-educatie. Met voor het kind ontwikkelde kijkwijzers helpt de ICB’er het kind te laten ontdekken wat helpend is in de communicatie met de professional en/of zijn ouders en hoe hij dat hen kan laten zien.

Inhoud:
De presentatie informeert, inspireert en enthousiasmeert de deelnemers en geeft inzicht in kansen voor (bij)scholing in de volgende werkvormen.
Werkvorm 1: Coachen van professional/ouder in de afstemming op het individuele kind
Werkvorm 2: Coachen van professional/ouder in de afstemming met een groep
Werkvorm 3: Activerend kennis toevoegen bij kind waar specifieke vragen over zijn
Werkvorm 4: Coachen van het kind in wat hij nodig heeft in het contact met volwassenen in zijn omgeving

Bijzonderheden:
Het betreft een presentatie/workshop op maat. Bij aanvraag wordt een intake verzorgd om te inventariseren wat precies de wensen zijn om zo een op maat product te kunnen bieden.

Nadere informatie:
Prijs op aanvraag
Wanneer je belangstelling hebt, gebruik dan het contactformulier. Er wordt contact opgenomen voor verdere inventarisatie.

Let op! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier