Mogelijkheden en Beperkingen bij CMB

Wat is 'normaal'? 
Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen. In dit programma staan vijf ontwikkelingsdomeinen (sociaal-emotioneel, lichamelijk en motorisch, cognitief, seksueel en zintuiglijk) centraal. We gaan in op de normale en afwijkende ontwikkeling bij personen met een communicatief meervoudige beperking (CMB), op de verschillende ontwikkelingsdomeinen en de rol van de communicatieve beperking daarbij.  

Extra informatie

Artikelnummer MBCMB
Soort Programma
Studiebelasting 16 uur
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Korte beschrijving: 
Wat is 'normaal'?
Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen. In dit programma staan vijf ontwikkelingsdomeinen (sociaal-emotioneel, lichamelijk en motorisch, cognitief, seksueel en zintuiglijk) centraal. We gaan in op de normale en afwijkende ontwikkeling bij personen met een communicatief meervoudige beperking (CMB), op de verschillende ontwikkelingsdomeinen en de rol van de communicatieve beperking daarbij.  

Samenhang tussen de beperkingen
Dat onze leerlingen en cliënten een combinatie van beperkingen hebben, kan voortkomen uit een syndroom. Meer kennis over syndromen helpt je om de behandeling/het onderwijs beter in te richten. Vaak is er dan namelijk al een stukje van de puzzel ingevuld. Als je weet dat je cliënt/leerling een syndroom heeft, kun je namelijk gebruikmaken van de kennis die al bekend is over het syndroom. Dit geeft jou richting voor je handelen.    

Voor wie? 
Professionals binnen de doelgroep CMB.

Wat leer je?
Uitgaan van de mogelijkheden
In deze module frissen we je voorkennis van de normale ontwikkeling even op. Als je weet wat normaal is, weet je namelijk ook wat afwijkend is. Uitgangspunt zijn de principes van empowerment. Personen met CMB hebben mogelijkheden en bij Kentalis is dat van waaruit we werken: wat kan deze leerling/cliënt en hoe ga je hiermee om in de praktijk? 

Cursusvorm: 
1a. Online module Sociaal-emotionele ontwikkeling (SOCEOW) - 3 uur*
1b. Online module Zintuiglijke ontwikkeling (ZINOW) - 2 uur*
1c. Online module Seksuele ontwikkeling (SEOW) - 2,5 uur* + Online module Seksuele ontwikkeling CMB (SEOW_CMB) - 1 uur*
1d. Online module Cognitieve ontwikkeling (COGOW) - 1 uur*
1e. Online module Motorische ontwikkeling (MOTOW) - 1 uur*
2. Online module Syndromen bij CMB (SYNDR) - 1 uur
3. Casuistiekbespreking (CACMB) - 7 uur
*Afhankelijk van de setting waarin je werkzaam bent, kies je minimaal drie online modules uit over een van de ontwikkelingsdomeinen (1a t/m 1f). Daarnaast volg je voorafgaand aan de casuistiekbespreking de online module over syndromen.

Voorwaarde voor deelname: 
Voorafgaand aan de casuistiekbespreking doorloop je tenminste drie online modules over een ontwikkelingsdomein én de online module over syndromen. 

Advies online modules per sector:
Intramuraal: Sociaal emotionele ontwikkeling, seksuele ontwikkeling + seksuele ontwikkeling CMB, zintuiglijke ontwikkeling
Extramuraal: Motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling
Onderwijs: Sociaal emotionele ontwikkeling, seksuele ontwikkeling + seksuele ontwikkeling CMB, zintuiglijke ontwikkeling 

Afronding: 
Bewijs van deelname. 

Studiebelasting: 
Contacturen: 7 uur
Zelfstudie: 9 uur

Bijzonderheden: 
Deze module is een van de kernmodules van de basisprofessionalisering CMB.

Jaarplanning 2021:
- start 30 juni = 

Meer informatie: 
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld. 

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier