Motorische Ontwikkeling - online

Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen.

Extra informatie

Artikelnummer MOTOW
Soort Online
Locatie Online
Studiebelasting 1 uur
Taal Nederlands

Details

Korte beschrijving:
Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen.

In totaal zijn er vijf e-learning modules beschikbaar waar wordt ingegaan op de normale en afwijkende ontwikkeling bij personen met een communicatief meervoudige beperking (CMB). Elke module gaat in op een ander ontwikkelingsdomein (lichamlijk en motorisch, sociaal-emotioneel, cognitief, seksueel en zintuiglijk). In deze module leer je hoe de lichamelijke en motorische ontwikkeling normaal gesproken verloopt en waar je extra rekening mee moet houden bij personen met CMB. De modules zijn ook onderdeel van de Kenniskoffer I CMB. 

Voor wie?
De cursussen zijn bedoeld voor professionals die werken met leerlingen of clienten met een communicatief meervoudige beperking, bestaande uit een taalontwikkelingsstoornis of slechthorendheid en bijkomende beperkingen (zoals een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperking).

Wat leer je?
In de module frissen we je voorkennis van de normale ontwikkeling even op. Als je weet wat normaal is, weet je namelijk ook wat afwijkend is. Daarnaast besteden we aandacht aan de mogelijkheden en beperkingen van personen met CMB: hoe kan hun ontwikkeling eruit zien en hoe ga je ermee om in de groep/klas? In deze module staat het ontwikkelingsdomein lichamelijke en motorische ontwikkeling centraal.

Cursusvorm:
Zelfstudie via de computer (e-learning).

Afronding:
Bewijs van deelname.

Studiebelasting:
Zelfstudie: 1 uur

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl.

Inschrijving:
Na inschrijving zal automatisch een mail worden verstuurd met betaalgegevens en meer informatie over de inschrijving.
€ 40,00
Aantal plaatsen beschikbaar:
CursistVoor deze uitvoering zijn geen plaatsen meer beschikbaar

Voor deze uitvoering is nog maar 1 plaats beschikbaar

Voor deze uitvoering zijn slechts plaatsen beschikbaar

Zet op verlanglijst