Nederlandse Gebarentaal module 3 - Tussenstap 2 (V2021)

Tussenstap 2 is het vervolg op Tussenstap 1. Tussenstap 2 is een verdieping en verfijning van de competenties die gelden voor het NGT niveau A2 (zie leerdoelen). Naast uitbreiding van lexicon wordt er gewerkt aan de nauwkeurigheid van de NGT-vaardigheden, samenhang van de gebarentaaluitingen en creatief taalgebruik.

Extra informatie

Artikelnummer NGT3-TS2_2021
Soort Programma
Studiebelasting 39 uur
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland
Vergoedingsregeling Op indicatie

Details

Korte beschrijving:
Tussenstap 2 is het vervolg op Tussenstap 1. Tussenstap 2 is een verdieping en verfijning van de competenties die gelden voor het NGT niveau A2 (zie leerdoelen). Naast uitbreiding van lexicon wordt er gewerkt aan de nauwkeurigheid van de NGT-vaardigheden, samenhang van de gebarentaaluitingen en creatief taalgebruik.

Tussenstap 2 bestaat net als Tussenstap 1 uit vier blokken. Een blok bestaat uit een online deel met verschillende oefeningen en een of twee groepsbijeenkomsten.
Het online deel is de voorbereiding voor de bijbehorende groepsbijeenkomst(en). Voor sommige onderdelen van het online deel is een webcam wenselijk.

De leerdoelen voor deze cursus zijn afgeleid van het Europees Referentiekader voor moderne Vreemde talen: Gebarentalen. Na het volgen van Tussenstap 1 en 2 in combinatie met voldoende praktijkervaring zal de cursist op niveau A2 van het ERK kunnen functioneren. 

Voor wie?
Voor diegenen die een basisvaardigheid Nederlandse Gebarentaal (NGT) beheersen en die een grotere vaardigheid nodig hebben voor een goede uitoefening in hun werk- of privésituatie. Ook aan een soepele vaardigheid in Nederlands met Gebaren (NmG) levert Tussenstap 2 een bijdrage.

Wat leer je?
De cursist bouwt voort op hun basisvaardigheid NGT.
In Tussenstap 2 worden zo'n 400 nieuwe begrippen aangeboden, dat wil zeggen dat de cursist na afloop:
• de gebaren begrijpt in de context van situaties en gesprekken
• op eenvoudig niveau kan communiceren over eenvoudige en alledaagse zaken die vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen
• korte sociale gesprekken kan aangaan
Daarnaast zal de cursist lexicon dat specifiek op zijn/haar werksituatie van toepassing is verwerven door gebruikmaking van het Online Gebarenwoordenboek.
De vaardigheid in het gebruik van NGT wordt vergroot door de oefeningen in betekenisvolle contexten.

Aantal bijeenkomsten:
Gedurende een periode van 8-10 weken: 4 online blokken van 4-6 uur en 6 bijeenkomsten van 2,5 uur

Inhoud:
De thema's die in Tussenstap 2 aan de orde komen zijn: 
1. Wat je ziet - over goede opbouw van verhalen en structuren – met de nadruk op het gebruik van visuele vaardigheden
2. In beweging – over goede opbouw van verhalen en structuren – met veel aandacht voor werkwoordgebruik
3. Je gezicht – over helder en duidelijk uitleggen – met de nadruk op de rol van non-manuele signalen voor correct en helder NGT-gebruik
4. Je gevoel – over het oplossen van problemen en ruzies – met de nadruk op het gebruik van pauzes en ritme in NGT uitingen

Cursusvorm:
Online zelfstudie gecombineerd met groepsbijeenkomsten.

Voorwaarde voor deelname:
Instaptoets– een kleine test waaruit blijkt of je voldoende vaardig bent om deel te nemen aan de cursus. Deze vind je bij je Actieve Cursussen na inschrijving. Zodra je deze succesvol voltooid hebt, kan je de online module en de checks opstarten. 

Een check moet minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan de klassikale bijeenkomst voltooid zijn.

Systeemeisen:
Met webcam is het online deel beter te volgen.

Webcam:
In het online deel van de cursus word je gevraagd om jezelf op te nemen met webcam. Dit is vrijwillig. Deze filmpjes worden tijdelijk opgeslagen voor jou als cursist, zodat je de opname terug kan kijken om te oefenen. Docenten hebben geen toegang tot deze opnames. De opnames worden elke dag automatisch verwijderd. Als je de filmpjes opneemt in het online deel, geef je automatisch toestemming voor tijdelijke verwerking van deze filmpjes.

Afronding:
 
Er wordt een bewijs van deelname uitgereikt wanneer de deelnemer 80% van de bijeenkomsten heeft bijgewoond en de bijbehorende online onderdelen heeft uitgevoerd.

Studiebelasting Contacturen:
6 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur: 15 uur
Na online blok 1 en online blok 2 is er telkens een groepsbijeenkomst, na online blok 3 en online blok 4 zijn elk twee groepsbijeenkomsten.

Zelfstudie/Huiswerk:
Vier maal 4-6 uur online opdrachten ter voorbereiding per blok, inclusief een aantal praktijkopdrachten in de werksituatie of met medecursisten.

Bijzonderheden:
Uitvoeren van de online opdrachten en praktijkopdrachten zijn voorwaarden voor deelname aan de groepsbijeenkomsten.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Vergoeding gebarencursus
Wil je een gebarentaal (zoals de Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands met Gebaren (NmG) leren omdat je slechthorend of doof bent? Of omdat je kind of een familielid een zintuiglijke beperking heeft? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding door de zorgverzekeraar. We vertellen je graag hoe dit werkt en aan welke criteria je dan moet voldoen. Neem contact met ons via 0800 53 68 25 47 (gratis).

Inschrijving

Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin instructies om in te kunnen loggen. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Gebarenwoordenboek
Via het online deel van deze module heb je toegang tot het gratis deel van het Gebarenwoordenboek van het Nederlands Gebarencentrum. Hier kun je een beperkt aantal gebaren opzoeken. We raden sterk aan om een abonnement te nemen op het uitgebreide Online Gebarenwoordenboek NGT. Hierin staan ruim 16.000 gebaren. In de module verwijzen we regelmatig naar dit uitgebreide gebarenwoordenboek. Via de website van het Nederlands Gebarencentrum kun je dit abonnement afsluiten: https://www.gebarencentrum.nl/

Let op! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier