Oudermodule Kijk Ik Gebaar 2

Korte beschrijving: 
De Oudermodule Kijk ik Gebaar is een communicatiecursus voor ouders/verzorgers van een baby met een auditieve beperking. In de cursus worden gebaren aangeleerd en veel praktische suggesties gegeven voor een goede communicatie met de baby.

Extra informatie

Artikelnummer KIG2
Soort Programma
Studiebelasting 20 uur
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Korte beschrijving:
De Oudermodule Kijk ik Gebaar 2 is een Nederlandse Gebarentaal-module voor ouders/verzorgers van een jong doof kind (1-3 jaar) met een auditieve beperking. Het is de tweede module in een serie van drie basismodulen voor ouders/verzorgers.
In deze module worden nieuwe gebaren aangeleerd in de context van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en worden veel praktische opdrachten en oefeningen gegeven voor het ontwikkelen van een goede gebarentaalvaardigheid.
 
Voor wie?
De cursus is bedoeld voor ouders, familieleden, verzorgers en anderen die regelmatig met het kind omgaan.
De module wordt veelal aangeboden in het kader van de Vroegbehandeling/Gezinsbegeleiding voor ouders van een doof/slechthorend kind.

Wat leer je?
Je krijgt een goede basis in het gebruik van NGT, toegespitst op de communicatie met een jong kind met een auditieve beperking. Er wordt aandacht besteed aan het leren gebruiken van een visuele taal, hierbij wordt voortgebouwd op de vaardigheden die zijn aangeleerd in Kijk ik gebaar 1. 
De basisgebarenschat wordt uitgebreid, er wordt aandacht besteed aan basisgrammatica van de NGT en aan het gebruiken van visuele taalstrategieën.

Aantal bijeenkomsten: 
Er zijn vier groepsbijeenkomsten van twee uur. Tussen de groepsbijeenkomsten is een periode van twee à drie weken waarin de cursisten oefenen in het online gebarenprogramma. In deze zelfstudie kijken de cursisten naar filmpjes, oefenen ze met gebaren en krijgen ze opdrachten en praktische tips.

Inhoud: 
De thema's die in de module Kijk ik gebaar 2 aan de orde komen zijn:
• Wat zullen we doen? - over eten, samen spelen en dieren
• Hoe voel je je? - over verjaardag, ziek zijn en in bad gaan
• Er op uit - over wat je meeneemt als je uit logeren gaat of naar de crèche
• Gezellig - over het huis, de seizoenen en spelen

Cursusvorm: 
Groepsbijeenkomsten gecombineerd met online zelfstudie.
De oudermodule Kijk ik gebaar 2 stimuleert het zelfstandig opzoeken van gebaren en informatie.
De cursus kan bij de ouders thuis gegeven worden, ouders kunnen meerdere mensen uitnodigen om deel te nemen aan de cursus. Een groep van 8-12 personen is het meest effectief.
Tijdens de bijeenkomsten staat het oefenen van de geleerde gebaren in context centraal.

Systeemeisen: 
Deze cursus werkt het beste met een moderne browser.
 
Afronding: 
Bewijs van deelname

Studiebelasting: 
4 groepsbijeenkomsten van 2 uur: 8 uur

Zelfstudie/Huiswerk:
Online voorbereiding voor elke groepsbijeenkomst 2-4 uur (totaal: 6-12 uur).
Zonder webcam is het online deel voldoende te volgen voor deelname aan de groepsbijeenkomsten. Het verdient zeker de voorkeur wel gebruik te maken van een webcam voor een deel van de online zelfstudie.

Studiebelasting totaal:
14-20 uur

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar gebarencursus@kentalis.nl


Vergoeding gebarencursus
Wil je een gebarentaal (zoals de Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands met Gebaren (NmG) leren omdat je slechthorend of doof bent? Of omdat je kind of een familielid een zintuiglijke beperking heeft? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding door de zorgverzekeraar. We vertellen je graag hoe dit werkt en aan welke criteria je dan moet voldoen. Neem contact met ons via 0800 53 68 25 47 (gratis).

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin instructies om in te kunnen loggen. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Let op! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier