Progressiegericht (Oplossingsgericht) Werken Online+Klassikaal

Ieder van ons zoekt bij een probleem naar een oplossing. Maar vaak kijk je niet verder dan het probleem. Dat blijft vervolgens de focus in je handelen en denken bepalen. Bij progressiegericht werken kijk je naar wat wél werkt, in plaats van te blijven hangen in datgene waar je alsmaar tegenaan loopt.

Extra informatie

Artikelnummer PGWE_P
Soort Programma
Studiebelasting 12 uur
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Korte beschrijving:
Ieder van ons zoekt bij een probleem naar een oplossing. Maar vaak kijk je niet verder dan het probleem. Dat blijft vervolgens de focus in je handelen en denken bepalen. Bij progressiegericht werken kijk je naar wat wél werkt, in plaats van te blijven hangen in datgene waar je alsmaar tegenaan loopt. Maar hoe geef je dat vorm in jouw dagelijkse praktijk? En welke interventies passen ook echt bij jou? Aan de hand van een online module en een klassikale bijeenkomst krijg je inzicht in de progressiegerichte grondhouding en ga je aan de slag met passende interventies.

Voor wie?
Voor alle professionals binnen Zorg en Onderwijs die nauw samenwerken met het cliëntsysteem, zoals behandelcoördinatoren, gedragskundigen, maatschappelijk werkers, systeembegeleiders et cetera.

Wat leer je?
Je leert hoe je progressiegerichte interventies kunt toepassen in jouw dagelijkse praktijk. Je ontdekt daarbij welke interventies goed bij je passen. Tevens krijg je inzicht in het effect van progressiegerichte interventies, op jou als professional en op je cliënten. Na afloop van de cursus weet je aan welke progressiegerichte interventies jij de komende tijd aandacht gaat besteden.

Inhoud/programma:
De cursus bestaat uit een online module en een klassikale bijeenkomst. De online module geeft inzicht in de progressiegerichte grondhouding, interventies en de effecten van het progressiegericht werken. In de cursus staat het oefenen met progressiegerichte interventies centraal. De thema’s die bij het oefenen aan bod komen zijn: ‘erkennen/ luisteren’, ‘de groeimindset’ en ‘het 7-stappenmodel’. Tevens is er ruimte gereserveerd voor een thema naar keuze, dit thema wordt tijdens de bijeenkomst met de cursisten samen bepaald.

Afronding:
Bewijs van Deelname

Studiebelasting:
Zelfstudie: 8 uur
Contacturen: 4 uur

Voorwaarde voor Deelname:
Om deel te kunnen nemen aan de klassikale bijeenkomst is de online module ‘Progressiegericht werken’ gevolgd en de kennisquiz is met voldoende resultaat afgesloten. De checklist met suggesties voor interventies wordt uitgeprint meegenomen naar de cursus en wordt tijdens de les besproken.

Bijzonderheden:
Er is ook een vervolg op deze cursus ontwikkeld, namelijk 'Progressie gericht sturen'. Meer informatie over deze cursus vind je onder de code PROGST.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld. 

Accreditatie
Deelname aan Progressiegericht werken (ID nummer: 318944) levert 12 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen en GGZ-Agogen.

Is 1 ontwikkelactiviteit van 12 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

Deze cursus is geaccrediteerd door het NIP: 

  • K&J/OG herregistratie 4 punten (voor orthopedagoog-generalisten)
  • K&J/OG opleiding en behandeling 2 punten (voor orthopedagogen in opleiding tot orthopedagoog-generalist)

Accreditatie geldig van 6 juni 2018 tot 5 juni 2021.


LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

 

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier