Story Grammar Training®: leren begrijpen en vertellen van verhalen

Vertellen van verhalen of van eigen belevenissen is voor kinderen met Taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak moeilijk, omdat dit complexe taalvaardigheden vereist. De Story Grammar training is een methode die kinderen met TOS (letterlijk) houvast geeft door het inzetten van de verhaalvlecht. Het werken met de pictogrammen voor de verhaalstructuur geeft het kind inzicht in de overkoepelende verhaallijn (de macrostructuur).

Extra informatie

Artikelnummer STGRAM
Soort Klassikaal
Studiebelasting 41 uur
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Korte beschrijving:
Vertellen van verhalen of van eigen belevenissen is voor kinderen met taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak moeilijk, omdat dit complexe taalvaardigheden vereist.
De Story Grammar training® is een methode die kinderen met TOS (letterlijk) houvast geeft door het inzetten van de verhaalvlecht. Het werken met de pictogrammen voor de verhaalstructuur geeft het kind inzicht in de overkoepelende verhaallijn (de macrostructuur). Maar een verhaal kan pas goed begrepen en verteld worden, als ook aandacht besteed wordt aan de inhoudswoorden en de zinsstructuren (microstructuur) die nodig zijn om samenhang in het verhaal te begrijpen en uit te drukken.

Voor wie?
Voor logopedisten die kinderen behandelen met problemen op het vlak van verhaalbegrip en vertelvaardigheid met een taalleeftijd vanaf 4 jaar
 
Wat leer je?
Tijdens deze cursus leer je het niveau van narratieve vaardigheden bij een kind te bepalen aan de hand van de analyse van de Frogstory. Op basis van deze onderzoeksgegevens en overige taaldiagnostiek kan je het beginniveau bepalen om te starten met de Story Grammar Training®. Het leren analyseren van de macro- en de microstructuren van verhalen (uit prentenboeken) volgens het format van de SGT maakt ook een belangrijk deel uit van de cursus. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan verschillende werkvormen met de SGT die ingezet kunnen worden tijdens de logopedische behandeling.

Aantal bijeenkomsten:
3 bijeenkomsten van 1 dag
Tijdens deze bijeenkomsten wordt de lunch door Kentalis verzorgd.

Leerdoelen voor deze cursus:
 • De cursist kent de normale ontwikkeling van narratieve vaardigheden bij kinderen.
 • De cursist kan uitleggen wat de macro- en de microstructuur van verhalen is en hoe die twee aspecten met elkaar samenhangen.
 • De cursist weet welke problemen kinderen met TOS hebben met het begrijpen en vertellen van verhalen (op het vlak van de micro- en de macrostructuur).
 • De cursist weet wat het belang is van narratieve vaardigheden voor (onderwijs)participatie.
 • De cursist leert de Frogstory in te zetten als diagnostisch instrument voor narratieve vaardigheden.
 • De cursist kent de opbouw en de werkwijze van de Story Grammar Training.
 • De cursist kan op basis van taaldiagnostiek het beginniveau bepalen van eigen casus om met de SGT te starten.
 • De cursist kan de macro- en de microstructuur van prentenboeken en verhalen in kaart brengen met als doel die in de logopedische behandeling in te kunnen zetten.
 • De cursist kan verschillende werkvormen van de SGT toepassen bij een eigen casus.
 • De cursist kan reflecteren op eigen vaardigheden ten aanzien van het behandelen met de Story Grammar Training.
Leerdoelen en inhoud sluiten aan bij de kerntaken en competenties van het beroepsprofiel logopedist (mei 2013).

Cursusvorm:
Verschillende didactische werkvormen worden afgewisseld tijdens de cursus:
 • Zelfstandig lezen van literatuur.
 • Zelfstandig maken van opdrachten thuis door de cursisten.
 • Uitleg over de theorie en de werkwijze door docenten aan de hand van Powerpoints en filmbeelden.
 • Uitwerken van opdrachten in kleine groepen; wederzijdse feedback.
 • Zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een behandeling van een cliënt.

Voorwaarde voor deelname:
Het volgende beginniveau van de cursist is vereist:
 • De cursist heeft de vereiste basiskennis over de normale taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen op het vlak van taalvorm, taalinhoud en taalgebruik, zoals aangeboden binnen de opleiding Logopedie.
 • De cursist weet op welke manier narratieve vaardigheden deel uitmaken van het domein van de pragmatiek.
 • De cursist behandelt regelmatig kinderen met TOS die problemen ervaren op het vlak van het begrijpen en vertellen van verhalen.

Afronding:
De cursist krijgt een certificaat bij 100% aanwezigheid en als alle opdrachten tijdens en na afloop van de cursus voldoende zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij om de volgende opdrachten:
 • Het uitwerken en beoordelen van het Kikkerverhaal van een eigen casus.
 • De eindopdracht: het uitvoeren en opnemen van een behandeling met de SGT bij een eigen casus en de zelfreflectie op deze behandeling en het formuleren van de vervolgstappen in de behandeling.

Studiebelasting:
Aantal contacturen: 21 uur
Aantal zelfstudie uren: 20 uur

Cursusprijs:
De cursusprijs is inclusief de officiële materialen van MindWing Concepts inc. Deze materialen worden tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin instructies om in te kunnen loggen. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Accreditatie:
Accreditatie door ADAP (NVLF): 37 punten (accreditatie geldig van 20-03-2020 tot 20-03-2022).

Let op! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier