Tolken bij spraak-taalonderzoek

In de huidige maatschappij waar een snelle groei van populaties van meertalige kinderen over de wereld en ook in Nederland zichtbaar is, hebben leerkrachten en logopedisten steeds vaker een diagnostisch probleem om meertalige kinderen te onderscheiden van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Extra informatie

Artikelnummer TOMO
Soort Programma
Studiebelasting 35,5 uur
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Korte beschrijving:
In de huidige maatschappij waar een snelle groei van populaties van meertalige kinderen over de wereld en ook in Nederland zichtbaar is, hebben leerkrachten en logopedisten steeds vaker een diagnostisch probleem om meertalige kinderen te onderscheiden van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Er is om deze reden een groeiende vraag naar gedegen en betrouwbaar onderzoek van meertalige kinderen bij wie de spraak- en taalontwikkeling in het Nederlands en/of de moedertaal niet goed op gang komt of stagneert.
Aangezien de taalonderzoekers nooit in staat zullen zijn om alle talen van de wereld en de daarbij horende dialecten perfect te beheersen, is het gebruik van tolken noodzakelijk. Daarnaast kan een tolk een essentiële rol spelen in het verschaffen van informatie over het land van herkomst, sociale conventies en culturele achtergrond.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor tolken die ingeschreven staan bij het TVcN en die vertalen en assisteren bij de multidisciplinaire diagnostiek van spraaktaalstoornissen. De cursist heeft affiniteit in de omgang met kinderen en enige ervaring op audiologische centra (of elders) als tolk bij de diagnostiek van taalproblemen. De cursist heeft hbo of academisch werk- en denkniveau. De cursist wil zijn/haar competenties vergroten op inhoud en proces.

Daarnaast is er 1 dag waarin logopedist en tolk samenwerken aan taaldiagnostiek. De derde cursusdag is bedoeld voor logopedisten die hun samenwerking met tolken bij spraak-taalonderzoek willen verbeteren.

Wat leer je?
Tijdens deze module vergroot je als tolk je kennis op het gebied van de taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen, als ook het trainen van de vaardigheid om testen af te nemen, spontane taal uit te lokken en te analyseren.

Daarnaast is het doel om de samenwerking tussen logopedisten en tolken zo optimaal mogelijk te maken door op de laatste cursusdag tolken en taalonderzoekers samen te brengen.

Aantal bijeenkomsten:
De training bestaat uit 2,5 cursusdagen, 1x een halve dag stage (of 2x als de tolk dat graag wil), kort stageverslag (1 tot 3 A4), lees- en leerwerk schriftelijk.

Inhoud:
De cursist:
  1. kan in grote lijnen uitleggen hoe de taalontwikkeling bij kinderen verloopt, zowel bij een eentalige als een meertalige taalontwikkeling
  2. kan stoornissen en problemen die kunnen optreden bij de spraak-taalontwikkeling opnoemen
  3. kan globaal uitleg geven over het hoe en waarom van de verschillende onderdelen van het spraak-taalonderzoek
  4. is in staat goed af te stemmen met de verschillende partijen (kind, onderzoeker, ouders), volgens het schema van basiscommunicatie (VIB Video-Interactiebegeleiding), en met gebruikmaking van de BID-procedure
  5. kan in de vreemde taal volgens protocol een aantal nader te noemen testen/onderzoeken afnemen
  6. kan in de vreemde taal opschrijven wat een kind zegt (van video of audio).
  7. kan aan de onderzoeker uitleg geven over de grammaticale en fonologische kenmerken van het gesprokene en kan aan de onderzoeker uitleggen welke fouten het gesprokene bevat. Daarbij maakt de tolk gebruik van kennis van de grammatica en fonologie van het Nederlands en van de vreemde taal waar men tolk in is. (Bovenstaande is van toepassing op verzoek van de onderzoeker en alleen indien de tolk op voorhand voldoende kennis heeft over de taal in kwestie).

Cursusvorm:

Zowel zelfstudie, begeleide cursusdagen als stage.

Afronding:
Certificaat. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 100%.
Voor alle cursusdagen geldt een verplichte aanwezigheid. Wanneer je door omstandigheden een bijeenkomst moet verzuimen, zal er een vervangende opdracht gegeven worden.

Studiebelasting:
Contacturen: 15,5 uur
Zelfstudie: 20 uur

Zelfstudie/Huiswerk:
Voor de bijeenkomsten is het de bedoeling dat de cursist zichzelf voorbereidt door het lezen van teksten en het bekijken van filmmateriaal.
Let op: voor de eerste bijeenkomst is de tijd voor zelfstudie ongeveer 8 -10 uur.

Bijzonderheden:
De cursist dient een halve dage stage te lopen op een Audiologisch Centrum naar keuze. De bedoeling is dat de cursist een dagdeel meekijkt bij een logopedisch onderzoek van een Nederlandstalig kind. De cursist observeert tijdens het onderzoek en maakt aantekeningen. De cursist dient zelf een afspraak te maken met het Audiologisch Centrum, waarbij er ter informatie gebruik kan worden gemaakt van een begeleidende brief. Na afloop van de stage maakt de cursist een stageverslag.

Meer informatie:

Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin instructies om in te kunnen loggen. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Let op! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier