Tolken bij spraak-taalonderzoek Logopedisten

In de huidige maatschappij waar een snelle groei van populaties van meertalige kinderen over de wereld en ook in Nederland zichtbaar is, heb je als logopedist steeds vaker een diagnostisch probleem om meertalige kinderen te onderscheiden van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Extra informatie

Artikelnummer TOLKLOGO
Soort Klassikaal
Studiebelasting 10 uur
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Korte beschrijving:
In de huidige maatschappij waar een snelle groei van populaties van meertalige kinderen over de wereld en ook in Nederland zichtbaar is, heb je als logopedist steeds vaker een diagnostisch probleem om meertalige kinderen te onderscheiden van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Er is om deze reden een groeiende vraag naar gedegen en betrouwbaar onderzoek van meertalige kinderen bij wie de spraak- en taalontwikkeling in het Nederlands en/of de moedertaal niet goed op gang komt of stagneert. Aangezien je als taalonderzoeker nooit in staat zal zijn om alle talen van de wereld en de daarbij horende dialecten perfect te beheersen, is het gebruik van tolken noodzakelijk. Daarnaast kan een tolk een essentiële rol spelen in het verschaffen van informatie over het land van herkomst, sociale conventies en culturele achtergrond.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor logopedisten die diagnostiek verrichten bij kinderen met spraak- en taalstoornissen. Je werkt samen met tolken die hierbij vertalen en assisteren en je wilt deze samenwerking verbeteren.

Wat leer je?
Je leert dat er onduidelijkheid kan ontstaan in de rolverdeling en hoe je signalen hiervan kunt herkennen. Daarnaast leer je samen met een tolk een transcript te maken van de spontane (moeder)taal en kan je door gericht vragen te stellen over de te onderzoeken taal informatie verkrijgen over taalinhoud, taalvorm, taalgebruik op basis van het verkregen taalsample.

Aantal bijeenkomsten: 
Een cursusdag en zelfstudie ter voorbereiding

Cursusvorm:
Zowel zelfstudie als een begeleide cursusdag. Deze bestaat uit plenaire onderdelen en het analyseren van taal samen met tolken. De tolken hebben al twee dagen cursus gehad waarin zij onder andere geschoold zijn op het gebied van de normale taalontwikkeling, taalstoornissen en diagnostische instrumenten.

Voorwaarde voor deelname:
Je hebt een cursus Diagnostiek Meertaligen binnen of buiten Kentalis gevolgd en positief afgerond. Daarnaast werk je in de praktijk met tolken of ga je dit doen.

Voorafgaand aan de cursus lees je de tekst:
  • Multidisciplinaire diagnostiek van spraak- en taalproblemen bij meer- en anderstalige kinderen.

Afronding:
Bewijs van deelname. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsnorm van 100%.

Studiebelasting:
Contacturen: 6 uur
Zelfstudie: 4 uur

Zelfstudie/huiswerk:
Voor de bijeenkomsten is het de bedoeling dat de cursist zichzelf voorbereid door het lezen van een artikel.

Bijzonderheden:
De cursusmap in de leeromgeving bestaat uit 3 delen/bijeenkomsten. De eerste twee zijn bedoeld voor de tolken. Het laatste deel/bijeenkomst is voor de taalonderzoekers en tolken samen.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl


Inschrijving:
Na de bestelling ontvang je een mail vanuit de leeromgeving met daarin instructies om in te kunnen loggen. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

Let op! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier