Totale en Ondersteunde Communicatie

Maatwerk: prijs afhankelijk van inhoud, gebruik het contactformulier.

In de cursussen Totale en Ondersteunde Communicatie (TOC) leer je hoe je taalaanbod kan combineren met andere communicatievormen en hoe je het aanbod kan afstemmen op het niveau van de leerling of cliënt. 

Er zijn diverse cursusvarianten mogelijk en daarnaast is het ook mogelijk een traject te volgen dat op maat wordt samengesteld.  

Extra informatie

Artikelnummer TOCWM
Soort Klassikaal
Studiebelasting op maat
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Korte beschrijving:
In de cursussen Totale en Ondersteunde Communicatie (TOC) leer je hoe je taalaanbod kan combineren met andere communicatievormen en hoe je het aanbod kan afstemmen op het niveau van de leerling of cliënt.

Er zijn diverse cursusvarianten mogelijk en daarnaast is het ook mogelijk een traject te volgen dat op maat wordt samengesteld.  

Voor wie?
De cursussen zijn bedoeld voor professionals die werken met en mensen in de omgeving van leerlingen of cliënten met een communicatief meervoudige beperking, bestaande uit een taalontwikkelingsstoornis of (lichte) slechthorendheid en bijkomende beperkingen (zoals een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperking). 

Wat leer je? 
In de kennismakingsbijeenkomst leer je wat de functie van communicatie is, maak je kennis met de communicatieniveaus en uiteenlopende communicatiemiddelen die op die niveaus kunnen worden ingezet.

De basiscursus gaat in op het theoretisch kader van TOC. Je leert de communicatieniveaus en weet welke communicatiemiddelen op welke manier kunnen worden ingezet om goed afgestemd op de mogelijkheden en het niveau van de cliënt of leerling te communiceren. Daarnaast komt de Timmers Ervaringsordening aan bod.

In de vervolgcursus (verdieping) leer je een communicatieprofiel en – plan schrijven aan de hand van observaties van een leerling of cliënt.

Aantal bijeenkomsten: 
Kennismakingsbijeenkomst: 1 
Basiscursus: 4
Vervolgcursus: 4 of na het volgen van de basiscursus nog 2

Cursusvorm:
Klassikaal. 

Voorwaarde voor deelname:
Niet van toepassing.

Afronding:
Certificaat of Bewijs van deelname (beide opties mogelijk)

Studiebelasting:
Contacturen: 
Kennismakingsbijeenkomst: 1 x 3 uur
Basiscursus: 4 x 3 uur
Vervolgcursus: 4 x 3 uur of na het volgen van de basiscursus nog 2 x 3 uur

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Inschrijving:
Nadat het offerte traject doorlopen is, wordt je ingeschreven in onze leeromgeving. Je ontvangt dan vanzelf een mail vanuit de leeromgeving met daarin een je inloggegevens en verdere instructies. Bij een klassikale cursus worden ook de data van bijeenkomsten in de mail vermeld.

LET OP! Heb je een Microsoft mail-account (Hotmail, Live, Outlook, ...) controleer dan ook je spam-box.

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier