Video Hometraining

Korte beschrijving:
Video-hometraining wordt ingezet bij diverse hulpvragen van ouders in de thuissituatie (zowel lichtere hulpvragen als bij langdurige en complexe problematiek). Tijdens de opleiding leer je een beeldanalyse te maken, je eigen basiscommunicatie te benutten en leiding te geven aan een nabespreking van de beelden met ouders.

Extra informatie

Artikelnummer VHTT
Soort Klassikaal
Studiebelasting 60 uur
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Wat is AIT?
AIT is methodiekeigenaar/-ontwikkelaar van de methode VHT en in samenspel met hen, kunnen we als Kentalis Academie VHT opleidingen aanbieden, waarbij cursisten gaan voldoen aan de eindtermen van AIT. Zowel binnen als buiten Kentalis kunnen deze opleidingen aangeboden worden. Cursisten zullen opgenomen/geregistreerd worden in de landelijke databank van AIT.

Korte beschrijving:
Video-hometraining wordt ingezet bij diverse hulpvragen van ouders in de thuissituatie (zowel lichtere hulpvragen als bij langdurige en complexe problematiek). Tijdens de opleiding leer je een beeldanalyse te maken, je eigen basiscommunicatie te benutten en leiding te geven aan een nabespreking van de beelden met ouders. Daarnaast is kennisnemen van theorie over basiscommunicatie en dit vertalen en koppelen aan je werksituatie belangrijk .

Aan de hand van een korte video-opname (circa 10 min.) van een thuissituatie waarbij interactie plaatsvindt, wordt met de ouders naar een selectie van de beelden (1 à 2 minuten) teruggekeken. De beelden worden beschreven, het patroon van communicatie wordt benoemd en er wordt stilgestaan bij de betekenis van de beelden. Hoe helpen deze beelden ons verder, wat vertellen de beelden over de mogelijkheden van het kind, hoe kunnen ouders daar zo goed mogelijk op aansluiten om groei mogelijk te maken, wat heeft de omgeving van het kind nodig om voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van het kind, welke conclusie/hypothese/mening hebben ouders na het zien van deze beelden? De hulpvraag is het vertrekpunt van de begeleiding.

Bij het terugkijken ligt de nadruk op geslaagde communicatie. VHT kan ingezet worden in elke fase van de begeleidingscyclus (hulpvraagverduidelijking, observatie en onderzoek, formuleren en uitwerken van doelen, evalueren).

Voor wie?
Voor opvoedingsondersteuners, maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders, PPG’ers, sociaal vaardigheidstrainers, gedragskundigen, logopedisten, die methodisch en effectief en gebruik makend van hun eigen expertise willen werken aan de hulpvraag van het kind, de ouder of diens omgeving.

Wat leer je?
  1. Videobeelden maken en leren (micro)analyseren, een fragment selecteren passend bij de hulpvraag.
  2. Zicht hebben op en benutten van je eigen basiscommunicatie om zo afgestemd te blijven op de ouder en diens hulpvraag!
  3. Invoegen van VHT binnen begeleidingstrajecten door video-nabesprekingen waarbij aangesloten wordt bij de mogelijkheden van het kind en diens systeem door activeren, informeren en waar nodig compenseren.

Inhoud:
Tijdens de opleiding leer je stapsgewijs en in de praktijk de werkwijze, visie en methode van VHT. Met name beeld-voor-beeldanalyse, activerend beelden nabespreken en implementatie vormen de rode draad van de opleiding. De opleiding leert je met een open blik te kijken naar het kind/de ouder en naar jezelf!

Uitgangspunten VHT:
Gezonde interactie is een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en ouders. Ieder kind wil graag goed contact met zijn ouders evv, interactie kenmerkt zich door een vast patroon waarin een aantal elementen zich steeds herhalen, door te weten uit welke elementen een goedlopende interactie bestaat, is het mogelijk tot gezonde interactie te komen, het bekrachtigen van positieve handelingen/communicatie is effectiever dan bestraffen.

Cursusvorm:
Individueel of groepsgewijs

Voorwaarde voor deelname:
Introductiecursus VHT (2 dagdelen) wordt door het AIT worden verzorgd.

Afronding:
De cursist ontvangt een certificaat na een presentatie waarbij de cursist kan laten zien aan de kwaliteitseisen volgens AIT-norm te voldoen. Bij deze presentatie zijn, naast de cursist en opleider, in elk geval een gecommitteerde van AIT en de leidinggevende aanwezig is.

Studiebelasting:
60 uur

Contacturen:
32 supervisiebijeenkomsten (VHT allround) of
20 supervisiebijeenkomsten (VHT kort)
VHT kort kan ook aangeboden worden als VIB in gezinnen.

Bijzonderheden:
Na certificering wordt de VHT’er geregistreerd in de databank van het AIT. Elke 3 jaar vindt hercertificering plaats wanneer er is voldaan aan kwaliteits- en kwantiteitseisen.
De cursist moet gebruik kunnen maken van (opname- en afspeel)apparatuur. Tijdens de opleiding moet de cursist voldoende begeleidingstrajecten kunnen inzetten.
Kosten op basis van offerte.

Meer informatie:
Voor meer informatie en het aanvragen van een offerte kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Een AIT gecertificeerde opleider VHT geeft de opleiding.
Afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden, vindt de opleiding plaats op locatie of op de werkplek van de opleider.

Voor meer informatie over VHT kun je terecht op de website van de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT): www.aitnl.org

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier